NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek


geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurgebieden belangrijk voor ecosysteemdiensten

26 nov 2014

Veel ecosysteemdiensten laten de afgelopen circa 20 jaar een negatieve trend zien. Het aanbod van diensten uit de natuur neemt af, terwijl de vraag groeit. In geen enkel geval voorzien ecosystemen in de hele vraag. Ondanks de inzet van technische alternatieven en import om in de vraag te voorzien, blijft een deel van de vraag onvervuld.

Natuur, agrarisch en stedelijk gebied dragen in verschillende mate bij aan ecosysteemdiensten. Natuurgebieden leveren het breedste scala aan ecosysteemdiensten. Ook leveren natuurgebieden relatief het grootste aandeel voor de meeste ecosysteemdiensten. Dit ondanks dat de oppervlakte natuur vele malen kleiner is dan de oppervlakte agrarisch gebied. Het huidige agrarisch gebied is relatief monofunctioneel en levert slechts enkele ecosysteemdiensten. Het stedelijk gebied draagt in beperkte mate bij aan het totale aanbod aan ecosysteemdiensten in Nederland. De mate waarin goederen en diensten worden geleverd of kunnen worden gecombineerd op één plek is afhankelijk van het landgebruik en beheer.

Graadmeter in ontwikkeling
Wageningen UR ontwikkelt samen met het Planbureau voor de Leefomgeving een graadmeter voor ecosysteemdiensten. Het doel daarvan is de omvang en de ontwikkeling te kwantificeren van de levering van goederen en diensten uit Nederlandse ecosystemen. In WOt-technical report 13 worden de eerste resultaten besproken. Ze zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het beleid op het vlak van natuurlijk kapitaal. De graadmeter geeft informatie over 17 typen ecosysteemdiensten, ingedeeld volgens een internationaal classificatiesysteem.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet