NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging

23 dec 2017

Op 6 maart 2018 vindt de themabijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging' plaats, georganiseerd door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en aanbevolen door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

De vraag naar groen/natuur in de stedelijke omgeving neemt nog steeds toe. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om aan de vraag van opdrachtgevers én van de maatschappij te voldoen. Deze disciplines doen op projectniveau veel ervaring op die voor alle leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL relevant zijn. Uitwisseling van die ervaring vergroot de basis en kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van het ontwerp.

Samenwerking bij natuurinclusief ontwerp
Deze dag brengt leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL met elkaar in contact om de samenwerking effectiever te maken. Alle leden weten dat onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht de integraliteit van een ontwerp ten goede komt, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit. Bij een aantal bureaus zijn dan ook stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en ecologen onder één dak gebracht. Andere bureaus zijn monodisciplinair en zoeken onderlinge samenwerking. Toch gaat samenwerking in een vroeg stadium niet vanzelf. Waar hangt dat op?

Ook biedt deze dag praktische, inhoudelijke handreikingen over de vormgeving van groen/natuur/landschap binnen het stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch en architectonisch ontwerp. Het omgaan met beperkingen vanuit de stedenbouw, de landschapsarchitectuur, de architectuur en de ecologie komt op tafel. En de maatschappelijke waardering (in de vorm van o.m. hogere vastgoedwaarde, imagowaarde en BREEAM) en het maatschappelijke vereiste (in de vorm van wetgeving); hoe zijn die in ontwerpen te integreren?

Wat brengt u deze dag?
Twee architecten presenteren natuurinclusieve projecten, onder meer een virtuele rondleiding in het stadskantoor Venlo. Zij laten zien welke resultaten van samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Een ecoloog van een stedenbouwkundig bureau spreekt over samenwerking van disciplines binnen een bureau; een architect spreekt over samenwerking tussen bureaus met verschillende disciplines. De motieven om natuurinclusief te ontwerpen worden belicht, waaronder imagowaarde, vastgoedwaarde en regelgeving. In parallelsessies gaan de deelnemers hier in kleinere groepen verder op in. De afsluitende paneldiscussie maakt de balans op. Bij de lunch en het afsluitend drankje en hapje spreekt u bureaus die bezig (willen) zijn met natuurinclusief ontwerpen.

Sprekers:
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects, www.kraaijvanger.nl),
Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl),
Mathias Lehner (lehner gunther; http://www.legu.nl)
Anna Schwab (BügelHajema; www.bugelhajema.nl)
Jeroen van Schooten (Team V Architectuur; www.teamv.nl) en
Margreet ter Steege (Buro Bakker; www.burobakker.nl).
en anderen

Panelleden:
Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw; www.elmastedenbouw.nl),
Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis; www.bureau-viridis.nl),
Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl) en
Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect; www.benkuipers.nl).

Aanmelden: www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurinclusief

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet