NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurlijk samen werken aan Natuurlijk Platteland in Drenthe

17 juni 2016

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Het college heeft hiervoor het programma Natuurlijk Platteland 2016 – 2021 vastgesteld. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de komende zes jaar, waarbij de bestaande Europese afspraken verbonden worden met een dynamisch en ondernemend Drenthe.
Rijksafspraken

De provincie Drenthe staat voor een omvangrijke ontwikkelopgave in het landelijk gebied. In 2013 hebben het Rijk en de provincies hier afspraken over gemaakt. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het natuurbeleid bij de provincies komen te liggen. In het programma Natuurlijk Platteland 2016-2021 pakt de provincie Drenthe samen met partners tot 2027 de uitvoering van 31 projectgebieden op. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Door per gebied te kijken hoe natuurdoelen slim te verbinden zijn met vrijetijdseconomie, landbouw en leefbaarheid, kunnen we in Drenthe nog beter gebruik maken van de kansen die de natuur ons biedt. Het programma is één van de collegeprioriteiten.”

Beleven, benutten en beschermen
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Natuur is een drijvende kracht achter maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We zetten in op sterke koppelingen tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur. Er is ruimte voor mooie ideeën die het verschil maken! Wij nodigen iedereen uit om daar creatief en vernieuwend in mee te denken en te doen!”
Samenwerkingspartners

Jumelet: ”Met het programma is het raamwerk klaar. Dit hebben we samen gemaakt met de hierna volgende partners. De invulling van de 31 projecten doen we in samenspraak met het gebied en onze partners.” De partners op een rijtje: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Waterschap Reest en Wiede, Staatsbosbeheer, Het Drents Landschap, Waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten, Waterschap Hunze en Aa’s, Drents Particulier Grondbezit, Waterschap Noorderzijlvest, Land en Tuinbouw Organisatie Noord, Vereniging Drentse Gemeenten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet