NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurontwikkeling langs Eem gestart

10 feb 2015

Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten en de provincie Utrecht werken samen aan de verbetering van de natuurkwaliteit langs de Eem. Vissen, amfibieën, de ringslang en verschillende plantensoorten zullen hiervan profiteren. De betrokken partijen ondertekenden op 4 februari de samenwerkingsovereenkomst.

De gebieden Wolkenberg, Bruggematen en eiland de Grote Melm liggen langs de Eem en zijn voor het grootste deel in beheer bij Natuurmonumenten. Hier komt 16 hectare waardevolle natuur met riet, plas-drasgebieden, bredere sloten en natuurlijk graslandbeheer. Waar nu 'gewoon' grasland is met weinig verschillende soorten planten- en dieren komt straks een gevarieerd natuurgebied met rietland en bloemrijke, vochtige hooilanden met dotterbloemen.
Verbinden van natuur

In de Wolkenberg komt een smalle geul die in verbinding staan met de Eem. Hierdoor zal de rivier de Eem als ecologische verbinding beter gaan functioneren. Langs de oevers van de Eem en Randmeren wordt riet ingeplant.
Compenseren

Deze natuurontwikkeling is deels noodzakelijke natuurcompensatie, omdat elders natuur verdwijnt bij het verbeteren van de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en Eem.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet