NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurontwikkeling langs de Nederrijn

1 feb 2018

De expositie “Natuurontwikkeling langs de Nederrijn” is vanaf deze week tot en met 22 maart 2018 tijdens kantooruren te zien in het Huis voor de provincie. De tentoonstelling laat zien hoe in de provincie Utrecht wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn.

De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en met de viewer kunt u een virtueel bezoekje brengen aan de Elster Buitenwaard van de toekomst.

25 jaar natuurontwikkeling
De expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met de vrijwilligers van Utrechts Landschap. De expositie blikt terug op 25 jaar natuurontwikkeling in de Blauwe Kamer en de toekomstige ontwikkelingen.

Project Uiterwaarden Nederrijn
De tentoonstelling was eerder te zien in onder andere het informatiecentrum van Utrechts Landschap aan de Blaauwe Kamer in Wageningen. Het is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn, onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Vanuit deze agenda werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet