NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurouders gezocht

17 april 2015

De afgelopen jaren is er door veel gemeenten bezuinigd op natuureducatie in basisscholen. Met het inzetten en opleiden van ouders wordt de leemte in het curriculum van het basisonderwijs opgevuld. Het project Natuurouders is bedoeld om de kennis van de natuur bij basischoolleerlingen te vergroten. Daarmee wordt ook het draagvlak voor natuurbehoud en bescherming van het landschap vergroot. Doordat de ouders zelf betrokken natuurambassadeurs zijn werkt dit initiatief niet alleen op scholen, maar wordt de passie ook door ouders thuis doorgegeven aan eigen kinderen, hun vriendjes en andere ouders. Dit initiatief heeft een grotere reikwijdte dan de school alleen. Tot nu toe verloopt het project succesvol en zijn er op veel scholen natuurouders actief, met name in de Randstad.

De komende drie jaar worden nog meer natuurouders opgeleid. Het Cultuurfonds draagt €25.000 voor de uitwerking van de plannen, het bedrag is afkomstig uit het Scheltema-Breet Natuurfonds dat het ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud ten doel heeft.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet