NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurtop op 2 oktober in Groningen

19 sept 2019

Op woensdag 2 oktober 2019 vindt de Natuurtop plaats op de Zernike Campus in Groningen. De Natuurtop, een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO), wordt éénmaal in de twee jaar georganiseerd met een gastprovincie. In 2019 is dat de Provincie Groningen en voor de eerste keer in samenwerking met het Ministerie van LNV.

Over de Natuurtop
De Natuurtop is een actieve bijeenkomst van kennismaken en kennis uitwisselen, waar verbindingen worden gelegd tussen bestuurders en beleidsmedewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden.

Natuur als uitgangspunt
Natuur is de basis van ons bestaan, maar die basis staat onder druk. Rondom het thema natuur kennen we grote opgaven. Denk aan klimaatadaptatie, de energietransitie en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving en de verduurzaming van de landbouw. Hoe gaan we de komende jaren om met de ruimte om ons heen? En hoe verbeteren we de biodiversiteit? Er is meer nodig dan het huidige natuurbeleid, en daarom wordt deze Natuurtop aangegrepen om het natuurbeleid te verbinden met gebiedsgerichte initiatieven die bijdragen aan brede maatschappelijke vraagstukken rond landbouw en klimaat. De natuur als verbinder.

Aanmelden Natuurtop
Denk jij graag mee over oplossingen, bijvoorbeeld vanuit een rol als bestuurder? Of behoor je tot een sector die natuurinclusiever zou moeten werken? Denk aan infrastructuur, woningbouw of klimaatadaptieplannen. Of ken je mensen uit je netwerk die graag hierover meedenken? Aanmelden voor de Natuurtop is nog mogelijk. Maar wees snel, want het maximaal aantal aanmeldingen is bijna behaald.

Op diezelfde dag is ook het IPO Jaarcongres in Groningen. Beide events combineren is mogelijk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet