NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nbwet-vergunningen worden opnieuw getoetst

21 dec 2016

De provincie Overijssel gaat 143 verleende natuurbeschermingswetvergunningen (Nbwet-vergunningen) opnieuw beoordelen. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State van vandaag. De rechter heeft zich gebogen over de vraag of de stichtingen SLB en VROM? het recht hadden om bezwaar te maken tegen NBwet- vergunningen. Uitkomst is dat VROM? dat recht niet heeft, SLB heeft dat wel, aldus de Raad van State. Daardoor zijn de Nbwet-vergunningen nog niet definitief. Dat betekent dat de ondernemers aan wie de vergunning was verleend – vrijwel allemaal agrarische bedrijven – nog enige tijd in onzekerheid blijven.

De provincie verwacht medio februari opnieuw te beslissen over de vergunningen. De vergunningen zijn overigens in deze periode gewoon van kracht. De ondernemers worden nog deze week geïnformeerd door de provincie over de uitspraak en de verdere procedure.

De provincie vindt het belangrijk om zorgvuldig na te gaan wie belanghebbend is bij een besluit en dus het recht heeft om bezwaar te maken. De belangen die de provincie moet afwegen bij vergunningverlening zijn groot, zowel die van de ondernemers als het natuurbelang. Het is daarom zaak niet nodeloos procedures te voeren over de vergunningen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet