NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland krijgt 4 nieuwe Marker Wadden eilanden

8 maart 2017

Nog dit jaar kan in het Markermeer de aanleg van de volgende eilanden van Marker Waddenarchipel van start gaan. Het 2e, 3e, 4e, en 5e natuureiland zijn, mede dankzij een extra bijdrage van provincie Flevoland, financieel rond. Om dat te vieren heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 8 maart 2017 op het 1e eiland een meterslange impressie van de natuurarchipel onthuld.

Unieke schat aan informatie
Naast het geld voor de aanleg van de volgende eilanden, komt er extra geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar het bouwen met slib en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. Minister Schultz maakte tijdens het bezoek aan het project bekend dat zij 1,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar stelt. Schultz: "De Marker Wadden gaan ons een unieke schat aan nieuwe informatie opleveren. Daarmee versterken we de internationale koppositie van Nederland op het gebied van waterbouw en natuur. Nieuwe praktische en fundamentele kennis van ‘building with nature’ kunnen we wereldwijd toepassen." Ook Deltares, de stichting Ecoshape en Natuurmonumenten investeren in het onderzoek.

Natuurherstel
De nieuwe eilanden gaan de natuur een geweldige impuls geven. In het afgelopen jaar werden al duizenden strandlopers, visdiefjes en bontbekplevieren geteld. De eilanden zorgen voor extra invang van slib. Daardoor wordt ook het water schoner. Dankzij nieuwe ondieptes en natuurlijke oevers ontstaat een gezondere omgeving voor planten en dieren. Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben Boskalis de opdracht gegeven voor de uitvoering van 1e Fase van de Marker Wadden. Een jaar geleden is gestart met de aanleg van het 1e eiland. Nog deze maand wordt begonnen met het 2e eiland. Elk kwartaal krijgt Marker Wadden er een extra eiland bij. In de zomer van 2018 vallen de nieuwe eilanden droog en krijgt moerasvegetatie de kans. In 2020 vindt de laatste afwerking plaats. Vanaf dat moment blijft de natuur ongemoeid. Achter een kilometers lange zanddam liggen de eilanden beschermd tegen storm. De 5 eilanden beslaan ongeveer 1000 hectare, inclusief het onderwaterlandschap.

Vernieuwende samenwerking
De Marker Wadden is een vernieuwend project waarin overheid, natuurorganisaties en bedrijven samenwerken om de nieuwe eilandengroep te realiseren. Natuurmonumenten diende in 2012 een aanvraag in voor het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Met de bijdrage uit het Droomfonds kon Natuurmonumenten een samenwerkingsverband smeden met het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en provincie Flevoland. Dit samenwerkingsverband heeft de opdracht gegeven tot de aanleg van het eerste eiland. De bouw van de volgende eilanden van de Marker Wadden werd mogelijk dankzij publieke en private bijdragen van verschillende organisaties. Provincie Flevoland draagt in totaal 6,5 miljoen euro bij aan de 1e fase. De Marker Wadden dragen bij aan de ecologische en recreatieve verbetering van het gebied en daarmee aan een sterkere positie van de regio.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet