NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nestkasten bij nul-op-de-meter-renovatie worden standaard

16 jan 2018

Op 2 januari ging de gedragscode Natuurinclusief renoveren in. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaf hiervoor het startsein. Met de gedragscode krijgen woningen met een nul-op-de-meter-renovatie (NOM) standaard nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en voorzieningen voor vleermuizen.

Natuurinclusief renoveren
Door nul-op-de-meter-renovatie (NOM) kan de leefomgeving van onder meer gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen in gevaar komen. Want woningen zijn zo goed geïsoleerd, dat deze dieren er geen plek meer vinden. Stroomversnelling, een vereniging die zich inzet voor NOM, stelde daarom een code op in overleg met bouwers en natuurbeschermers.

Zij diende vervolgens een voorstel in bij RVO.nl, die de code ecologisch en juridisch beoordeelde. In december 2017 keurde minister Schouten de code goed.

De betrokken partijen hebben afgesproken om de komende 5 jaar de resultaten van de code nauwkeurig te monitoren. Ook omdat het gaat om een innovatieve en lerende code.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid voor het opstellen van de gedragscode. Doel van de wet, die op 1 januari 2017 is ingegaan, is onder meer om waardevolle natuur in Nederland te behouden. Bij bouw- en renovatieprojecten kunnen partijen hiermee te maken krijgen. Een ontheffing aanvragen is niet meer nodig als er gewerkt wordt volgens de voorschriften van de gedragscode.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet