NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw heideveld bij Roosendaal

12 feb 2018

Op landgoed Visdonk bij Roosendaal wordt een voormalig stuk landbouwgrond omgevormd tot heideveld. Natuurmonumenten start half februari met de inrichting van het nieuwe heideveld. Dat vormt straks de verbindende schakel tussen een aantal bestaande heideveldjes in de omgeving van het Rozenven.

Veel dieren die op de heide leven profiteren hiervan. Bijzondere vogels zoals de nachtzwaluw en de boomleeuwerik bijvoorbeeld, of reptielen zoals de levendbarende hagedis. Ook is de heide belangrijk voor allerlei insecten zoals bijen en vlinders.

Heidezaad uit de omgeving
De bovengrond van het perceel dat voorheen in gebruik was voor de landbouw, wordt afgegraven zodat de oorspronkelijke zandgrond aan de oppervlakte komt. Daarna wordt heidemaaisel van omliggende heidevelden verzameld en verspreid over het afgegraven perceel. De zaden uit het maaisel kiemen op het kale zandbed. Het duurt dan nog een aantal jaren voordat de heide op het nieuwe perceel goed ontwikkeld is.

Landschap van Allure - De Zoom
Het project wordt gerealiseerd vanuit de regeling 'Landschap van Allure - De Zoom'. Dit is een samenwerking tussen gemeente Roosendaal, Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant, en Natuurmonumenten. Hiermee zijn afgelopen jaren al meerdere natuur- en recreatieprojecten gerealiseerd, ook op Visdonk.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet