NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw plan voor gebied rond Salmsteke in de maak

29 nov 2017

Salmsteke Ontkiemt! Dat is de naam van een gezamenlijk plan dat dijkversterking combineert met doelen voor recreatie en natuurontwikkeling voor het gebied rond Salmsteke in Lopik. De provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat werken hieraan met Staatsbosbeheer en gemeente Lopik. Bestuurders van de vier partijen op 29 november de samenwerking aan dit plan dat begin 2019 klaar moet zijn.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt onder de naam ‘Sterke Lekdijk’ op zeven trajecten aan de versterking van de Lekdijk. Salmsteke is één van deze trajecten. Hier werken Rijkswaterstaat, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, de provincie Utrecht en het waterschap samen aan de herinrichting van de uiterwaard en de versterking van de dijk.
één keer het gebied in

Zij combineren hier doelen voor dijkversterking, natuurontwikkeling en uitbreiding van recreatiemogelijkheden. Met de samenwerking willen de partijen werkzaamheden combineren, zodat overheidsgeld efficiënt wordt besteed. Door een gezamenlijk plan te maken en uit te voeren, hoeven de graafmachines maar één keer het gebied in.

Eerste informatieavond in januari
In de komende anderhalf jaar onderzoeken de partijen in samenspraak met de omgeving hoe de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard tot bijzonder natuur- en recreatiegebied samen kunnen worden ingevuld. Op 25 januari 2018 is de eerste informatieavond gepland in Lopik. Op deze avond horen bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden meer over de plannen en kunnen zij hun ideeën inbrengen over zowel de dijkversterking als de inrichting van de uiterwaard. In 2019 nemen de betrokken overheden een besluit over de inrichting van de uiterwaard en besluit het algemeen bestuur van het waterschap welke oplossing voor de dijkversterking verder wordt uitgewerkt. Na uitwerking van de plannen start in 2021 de uitvoering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet