NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Utrechtse landschapsverordening; meer kwaliteit, minder regels

22 sept 2016

Utrecht is een prachtige provincie met fraaie landschappen en panorama's, waarvoor veel waardering is bij de inwoners. Om de kwaliteit van dit landschap te beschermen tegen verrommeling, is er de landschapsverordening. De nieuwe landschapsverordening biedt meer ruimte door minder regels. Het doel blijft hetzelfde: behoud van het mooie Utrechtse landschap.

Geen ontheffing nodig
Met deze vernieuwde landschapsverordening (www.provincie-utrecht.nl/lsv) wordt de regeldruk verminderd en is er een kwaliteitstoets ingesteld waardoor maatwerk mogelijk is. Borden en vlaggen op het erf of het storten van grond waren vaak onderwerp van discussie door de beperkende regelgeving. Daar is nu veel meer ruimte aan gegeven, zolang landschap en natuur maar niet worden aangetast. Een paar voorbeelden: ondernemers kunnen nu meer borden op de gevel plaatsen. Ook borden bij de inrit naar een erf mogen groter zijn dan voorheen. Voor vaartuigen in insteekhavens op particulier terrein zijn de richtlijnen versoepeld. Voor grond storten is er een vrijstelling als het om natuurontwikkeling gaat.

Kwaliteitstoets
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Met de aanpassingen sluit de verordening beter aan op de maatschappelijke behoeften. Naast minder regels, beoordelen we een landschappelijke aanpassing nu ook vooraf via een zogeheten kwaliteitstoets.” Met deze kwaliteitstoets bekijkt de provincie of de waarden van landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie in tact blijven.
Vergunningenloket

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet