NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe broedlocaties voor noordse sterns in Eemshaven

14 april 2015

In het oostelijk deel van de Eemshaven komt een locatie waar noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden. Op de plek komt schelpenzand te liggen. Verder wordt het terrein afgesloten door een hek. Dit om vossen en andere jagers tegen te houden. De inrichting gebeurt door de provincie Groningen.
Ongemakkelijke situaties

De afgelopen jaren vestigden zich elk seizoen op het terrein van de transportbedrijven Sealane en Wagenborg in de Eemshaven een kolonie noordse sterns. Die zorgde voor ongemakkelijke situaties, omdat broedende sterns hun eieren en jongen voortdurend beschermen. De vogels vielen werknemers en bezoekers van beide bedrijven aan. De mensen kregen vaak uit voorzorg al een helm.

Verjagen
Wagenborg en Sealane krijgen de mogelijkheid om op alle locaties waar nog geen vogels broeden maatregelen toe te passen om ze te verjagen. Biologen van de Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoek doen naar het gedrag en de aantallen van de vogels in de Groninger zeehavens.

Tijdelijke locatie
De alternatieve locatie is tijdelijk. De provincie Groningen gaat met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing te vinden voor het broedseizoen 2017.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet