NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe eigenaar en beheerder voor natuurgebied Reggedal Enter

14 jan 2015

De combinatie ‘Bolscher meer dan vlees’ en Coulisse gaat 84 hectare grond langs het Reggedal bij Enter als natuurgrond beheren. Dat is de uitkomst van de aanbesteding die de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen in de afgelopen maanden hebben uitgevoerd.

Begin oktober kondigden de provincie en het waterschap aan dat zij op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar en beheerder voor een deel van het Reggedal bij Enter. Het gaat om gronden die in het kader van de landinrichting Enter binnen Ypelo en Deldenerbroek voor natuur en waterdoelen zijn aangemerkt. Inschrijvers konden een bod doen op het verwerven van deze gronden. Daarnaast werd gevraagd om een aanbieding te doen om deze gronden via een afkoopsom eeuwigdurend te beheren. Daarmee krijgen inschrijvers de kans om het natuurbeheer te koppelen aan een eigen verdienmodel. Met deze unieke pilot wordt beoogd dat natuur op deze manier sneller, goedkoper en gemakkelijker wordt gerealiseerd.

De aanbesteding leverde vier inschrijvingen op. Gedeputeerde Hester Maij is erg enthousiast over de uitkomsten: “Het beleid van de provincie Overijssel is er op gericht om iedereen gelijke kansen te bieden om natuurgronden te verkrijgen. Ik ben heel erg blij dat vier partijen hebben aangegeven dit deel van het Reggedal in eigendom te willen krijgen en te willen beheren”. De aanbiedingen waren alle van een kwalitatief hoog niveau. Daarnaast zocht iedereen nadrukkelijk de samenwerking met omliggende partijen zoals de agrarisch ondernemers, de recreatiebedrijven, het onderwijs en de omwonenden van het gebied. Hiermee wordt er niet alleen mooie natuur gerealiseerd, maar wordt die natuur ook weer meer van de mensen uit de omgeving zelf. Hester Maij: “In de aanbieding van Bolscher en Coulisse zijn al deze aspecten goed doordacht en concreet uitgewerkt. Deze combinatie komt daarom als beste uit de bus. In het beheer zal de combinatie samenwerken met diverse aanliggende eigenaren, waar onder Landschap Overijssel. Wat mij betreft is dit mooie stukje Overijssel bij deze partijen straks in goede handen”.

Ook de eigenaren van beide bedrijven zijn erg enthousiast. Als geboren en getogen Entenaren voelen zij een grote verbondenheid met de regio en haar bevolking. De drijfveren voor het willen investeren in het project zijn dan ook vooral gestoeld op persoonlijke betrokkenheid. “Door een uniek natuurgebied te ontwikkelen willen we iets moois creëren, een waardevolle plek waar de mensen in de omgeving blijvend plezier van zullen hebben”, aldus beide heren.

Overigens is de aanbesteding nog niet volledig afgerond. De inschrijvers aan wie het eigendom en beheer niet is gegund zijn nog tot begin februari in de gelegenheid bezwaar te maken. Daarna zal de inrichting van het gebied onder leiding van het waterschap Vechtstromen verder worden voorbereid. In 2015 wordt het inrichtingsplan dat door de Uitvoeringscommissie Enter is opgesteld samen met de betrokken eigenaren en beheerders doorvertaald tot een definitief uitvoeringsplan. Na aanbesteding van het werk zal de schop naar verwachting medio 2016 de grond in gaan zodat het gebied eind 2017 volledig is ingericht.

De provincie Overijssel, de combinatie Bolscher en Coulisse en het waterschap Vechtstromen zullen naar verwachting in maart 2015 een bijeenkomst in het gebied organiseren waarin de plannen voor dit deel van het Reggedal verder zullen worden toegelicht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet