NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe fase voor Kavelruilbureau - bestuurders maken balans op

3 dec 2014

Vanaf 1 maart 2015 zet de Provincie Zeeland het Kavelruilbureau voort. DLG houdt dan op te bestaan. Vanmiddag blikte het Kavelruilbureau Zeeland terug op ruim twee jaar vrijwillig kavelruilen. Daarbij passeerden tal van klinkende resultaten de revue. Aan het eind van de bijeenkomst ontving gedeputeerde Carla Schönknecht symbolisch de sleutel van het Kavelruilbureau uit handen van de heer A. Bouma.

Resultaten
Het Kavelruilbureau startte in september 2012. In de afgelopen tweeënhalf jaar is 1.870 hectare geruild op vrijwillige basis. De doelstelling van 1.775 hectare is daarmee ruimschoots gehaald. Voor die grond zijn 78 kavelruilen gepasseerd; daarbij waren 204 agrariërs betrokken. Bovendien zijn nog diverse kavelruilen in voorbereiding.

Kavelruil dient meerdere doelen. Het instrument wordt in eerste instantie ingezet om de landbouwstructuur en bedrijfsvoering van agrariërs te verbeteren, maar kavelruil heeft ook positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast profiteren natuur en milieu mee van de kavelruil: door kavelruil konden waterlopen (51 km in totaal) verbeterd worden, bijvoorbeeld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de A58. Tot slot heeft het Kavelruilbureau een belangrijke functie bij de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dat gebeurde bijvoorbeeld om de verdubbeling van de Sloeweg mogelijk te maken.

Betrokken partijen
Kavelruilbureau Zeeland is een initiatief van de Provincie Zeeland. De uitvoering werd tot voor kort verzorgd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Overige partijen in het Kavelruilbureau zijn agrarische gebiedsdeskundigen, Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en de Rijksdiensten. Voor alle partijen is het van groot belang dat de overheid beschikt over voldoende ruilgrond.

Sleuteloverdracht
Als het aan de gedeputeerde ligt, gaat het Kavelruilbureau ook na 1 maart 2015 op dezelfde voet verder: "De fundamenten van het Kavelruilbureau zijn vertrouwen, samenwerking, onafhankelijkheid en vrijwilligheid. In het Kavelruilbureau werken alle partijen in het agrarisch gebied samen. Dat blijven we doen. Ook de onafhankelijkheid van de voorzitter en de gebiedsdeskundigen blijft gewaarborgd. Datzelfde geldt voor de onafhankelijke positie van de kavelruilcoördinatoren, de mensen die dagelijks bij partijen aan de keukentafel zitten, blijft onaangetast. Ik zie voor het Kavelruilbureau Zeeland een zonnige toekomst tegemoet. Tenslotte is de manier waarop we in Zeeland het kavelruilen geregeld hebben, uniek voor Nederland."

Financiën
Het Kavelruilbureau Zeeland wordt tot en met april 2015 financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP-2). Daarna wordt aangesloten bij het nieuwe Europese programma POP-3.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet