NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe grafheuvels bij Amerongen en Leersum

2 dec 2016

De bossen tussen Amerongen en Leersum waren afgelopen week het decor van een grote archeologische zoektocht naar sporen uit een ver verleden. Een team van archeologen en archeologiestudenten heeft met de hand grondboringen gezet in elf opvallende verhogingen in het Zuilensteinse bos en natuurgebied Hoge Ginkel.

Verrassende ontdekkingen
Zeven van de onderzochte heuvels zijn grafheuvels die circa 4000 jaar geleden zijn aangelegd met heideplaggen om de graven van vooraanstaande mensen uit de samenleving te markeren. Drie heuvels bleken geen grafheuvels, maar de restanten van akkers uit de late bronstijd en de ijzertijd (1000 voor Chr-12 voor Chr). De kleine stukjes aardewerk die de archeologen hierbij vonden, zijn achtergelaten door boeren die eeuwenlang op deze plaats hebben gewoond en de grond hebben bewerkt. De laatste heuvel die is onderzocht, bleek veel jonger te zijn dan de andere. Deze heuvel was het restant van grindwinning in het gebied in de negentiende en twintigste eeuw.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Archol, in samenwerking met de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet