NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe kaart van Nederland in 2016 gereed

10 juni 2015

Op dit moment wordt in heel Nederland hard gewerkt aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op 1 januari 2016 moet dé nieuwe digitale basiskaart landsdekkend gereed zijn, en kan hij in gebruik genomen worden. Dit betekent dat gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, van Economische Zaken en ProRail voor die datum hun deel van de BGT moeten hebben aangeleverd. Zo is iedereen verantwoordelijk voor hun eigen stukje Nederland.

Minister Schultz: We gaan in 2016 allemaal met één gedetailleerde en landsdekkende digitale kaart werken. Deze digitale kaart is echter de basis. Van belang is hoe de kaart straks wordt gebruikt. Waar het écht om gaat is dat we slimmer omgaan met de gegevens over bijvoorbeeld fysieke infrastructuur zoals bruggen, wegen, gebouwen, kanalen en dijken.

Door de gegevens in de BGT eenduidig te onderhouden, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Informatie wordt eenmalig ingewonnen en is vervolgens meervoudig te gebruiken. Maar nog belangrijker is dat we allemaal gebruik gaan maken van hetzelfde beeld van Nederland waardoor verschillende organisaties gemakkelijker kunnen samenwerken. Een gedetailleerde en landsdekkende basiskaart biedt dus veel kansen voor efficiënter inwinnen en gebruik van informatie.

Voor een uniforme aanlevering van topografisch materiaal is de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) opgericht. De stichting is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Defensie en Economische Zaken en de koepels Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en ProRail BV. De SVB-BGT levert het Kadaster topografische informatie van de afzonderlijke leden en hun achterban. Deze BGT-bestanden worden beheerd door het Kadaster en zijn voor iedereen vrij beschikbaar via www.PDOK.nl.

Op donderdag 11 juni vindt in ’s-Hertogenbosch het BGT congres plaats, dat in het teken staat van de overgang van de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) naar de BGT. Hier wordt er gesproken over de kansen en voordelen van BGT gebruik. Tot slot wordt vooruit gekeken naar de toekomst van de BGT en geografische informatie, met bijvoorbeeld een sessie over de ontwikkelingen van 3D. Kijk voor meer informatie op de website: www.BGTcongres.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet