NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe koers Vogelbescherming

28 jan 2015

In de Beurs van Berlage in Amsterdam heeft Vogelbescherming Nederland vandaag haar programma voor de komende vijf jaar gepresenteerd. Met de nieuwe plannen wil Vogelbescherming de samenleving directer betrekken bij het beschermen van vogels. Van burgers, boeren, consumenten en bouwbedrijven tot golfers, recreanten en gemeenten.

Met veel vogelsoorten in Nederland gaat het niet goed. Algemene soorten als de spreeuw en huismus zitten in de knel en vogels als de grutto, patrijs en veldleeuwerik op het boerenland staan op het punt van verdwijnen. Het effectief beschermen van deze vogels kan niet door ons alleen op de overheid te richten. De overheid blijft verantwoordelijk voor het behoud en herstel van biodiversiteit, maar heeft de afgelopen decennia aangetoond onvoldoende resultaat te boeken. Juist ook voor eens algemene soorten van het boerenland en de stad.


Betrekken bij beschermen
Daarom zet Vogelbescherming Nederland zich de komende vijf jaar met hart en ziel in om vogels en natuur te beschermen door zoveel mogelijk mensen, bedrijven en instellingen te betrekken bij die bescherming. Daarmee krijgt bescherming buiten de natuurgebieden en formele overheidskaders vorm. Bovendien werkt het in de visie van Vogelbescherming motiverend om concreet in je eigen omgeving van betekenis te zijn voor vogels en natuur en vergoot het daarmee het draagvlak voor natuurbescherming. Verbinden van mensen, instellingen en bedrijven voor vogels en natuur staat daarbij centraal.

Een actieve samenleving voor vogels
Enkele voorbeelden van de actieve samenleving voor vogels en natuur die Vogelbescherming nastreeft zijn:

* Boeren, zuivelketen en consumenten die zorgen voor betere bescherming weidevogels;
* Bouwbedrijven en gemeenten zorgen voor vogelvriendelijke buurten en gebouwen. Een groeiend aantal mensen maakt de tuin vogelvriendelijk.
* Recreanten in Wad en Delta worden betrokken bij de bescherming van vogels.
* Golfverenigingen maken hun banen vogelvriendelijk.

Wetenschappelijk onderzoek naar trends
Daarbij stelt Vogelbescherming op basis van wetenschappelijk onderzoek naar trends in vogelpopulaties en naar de oorzaken van achteruitgang van bepaalde soorten een aantal duidelijke prioriteiten. Deze zijn kort samengevat:

1. Topnatuur voor vogels in Nederland: we gaan voor kwaliteitsnatuur en goed beschermde natuur van de Wadden tot en met de Delta

2. Vogels vliegen over grenzen, en wij ook. We beschermen internationaal en wereldwijd met daarbij een focus op de bescherming van natuurgebieden langs de trekvogelroute van 'onze' vogels

3. Alles op alles om het uitsterven van de boerenlandvogels in Nederland te voorkomen: we zetten in op rijke en gezonde weidevogelgebieden

4. Meer natuur in de stad: natuurvriendelijke steden bieden plek aan vogels én zorgen voor fijnere en gezondere steden voor mensen.

Het nieuwe programma werd vanmiddag gepresenteerd in de Beurs van Berlage in Amsterdam, met sprekers uit binnen- en buitenland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet