NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe natuur bij Grote Sniep

29 juni 2015

Woensdag 24 juni was de feestelijke opening van de Grote Sniep, nieuwe natuur in Groot Wilnis-Vinkeveen. Gedeputeerde Bart Krol en wethouder Moolenburgh openden dit samen met Joost en Liesbeth Samsom symbolisch bij Paviljoen Torenrestaurant De Grote Sniep. Onderdeel van het paviljoen is een uitkijktoren waar recreanten kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de natuur in De Ronde Venen.

Aan de Veenkade in Wilnis ontwikkelt melkveehouder Joost Samsom nieuwe natuur als onderdeel van het de Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Hij gaat deze natuur beheren. Het gaat om 17 ha ingericht met natuurvriendelijke oevers, kruiden- en faunarijk grasland en nat schraalgrasland. De natte schraalgraslanden liggen naast de blauwgraslanden van het Natuurgebied Armenland Ruwiel. De sloten in deze nieuwe natuur leveren straks schoon water aan het Armenland ter bescherming van dit kwetsbare natuurgebied. De aanleg van de nieuwe natuur is een deel van de totale natuuropgave volgens het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen en wordt uitgevoerd in opdracht van de Gebiedscommissie Utrecht-West. Het Nationaal Natuurnetwerk Nederland verbindt o.a. de Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense Plassen.

De feestelijke opening vond plaats in het Paviljoen Torenrestaurant de Grote Sniep van de familie Samsom aan de Veenkade, dat begin juli voor het publiek opengaat. Vanuit een een uitkijktoren kunnen natuurliefhebbers en recreanten genieten van een prachtig uitzicht over de (gras)velden, levendige sloten en de natuur in De Ronde Venen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet