NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe natuur rond Groninger Zeehavens aangelegd als compensatie bouw fabrieken

30 okt 2016

Groningen Seaports heeft een groot project afgerond om nieuwe natuur in noord-Groningen aan te leggen, ter compensatie van de bouw van nieuwe fabrieken, en het uitdiepen van vaarwegen de afgelopen jaren in de Groningse zeehavens. Met de maatregelen is een bedrag gemoeid ter waarde van 20 miljoen euro. Groningen Seaports werd enkele jaren geleden verplicht om deze natuur aan te leggen bij de komst van RWE en Nuon in 2006.

De Provincie Groningen en het Ministerie van Economische zaken hebben Groningen Seaports nu laten weten dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan. De werkzaamheden in het kader van natuurcompensatie hebben ruim acht jaar in beslag genomen.

In de afgelopen acht jaar is een nieuw natuurgebied aangelegd van 50 ha in de Emmapolder en er is ruim 22 ha kweldergebied aangekocht waar natuurwaarden zijn hersteld.

Van 11 garnalenvissers zijn de rechten afgekocht om in de Dollard te mogen vissen. Hiermee is een groot rustgebied van 5000 ha gecreëerd (vastgelegd door rijksoverheid) waar het bodemleven zich kan herstellen. Daarnaast is ruim vijf jaar lang onderzoek gedaan naar effecten van bouwwerkzaamheden en andere industriële activiteiten in en rondom de Eemshaven op het gedrag en aantallen van vogels, vissen en zeehonden. Ook is onderzocht of de maatregelen om negatieve effecten te voorkomen en de daarbij behorende natuurcompensatiemaatregen wel zin hebben gehad.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet