NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe sluisdeuren Lauwersoog vriendelijk voor vissen

9 april 2020

Het vervangen van de sluisdeuren in Lauwersoog is afgerond. Vier houten stormvloeddeuren van zestig jaar oud zijn vervangen door stalen deuren, die minimaal honderd jaar mee moeten gaan. Niet alleen de scheepvaart profiteert van de moderne sluisdeuren, ook vissen kunnen vaker de oversteek maken van de Waddenzee naar het Lauwersmeer en andersom.

Mechanisme
De provincie Groningen is beheerder van de Robbengatsluis en de vaarweg Reitdiep. De Robbengatsluis is een scheepvaartsluis en vormt samen met de Cleveringhsluizen (afwateringssluis) een grens tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer. Normaal kunnen vissen alleen oversteken als een schip via de sluis wordt verplaatst (schutten). In de nieuwe sluisdeuren is een mechanisme aangebracht, waardoor water makkelijk de sluis in en uit kan stromen. Zo kan er eenvoudig vaker worden geschut, zonder oversteek van een schip en aanpassing van het waterpeil.

Zender
Om te onderzoeken of de vissen ook gebruik maken van de sluis, krijgen vissen een zender. Een antenne op de sluis registreert elke vis die langs zwemt. De extra schuttingen vinden vooral 's nachts in het voor- en najaar plaats, als de vissen zich verplaatsen om eitjes te leggen. De vissen worden met speciale lokstroompompen naar het zoete water gelokt.

Vissen voor Verbinding
De vismigratievoorziening in de Robbengatsluis is een van de initiatieven voor trekvissen (zoals de zeeforel, paling, winde en stekelbaars) om te migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Vissen voor Verbinding is een initiatief van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet