NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe website Natuurlijk Kapitaal

2 juni 2016

Op 31 mei 2016 hebben werkgevers en milieuorganisaties de nieuwe website Natuurlijk Kapitaal gelanceerd. Wilt u als ondernemer de impact op biodiversiteit en op het ecosysteem met uw bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk verminderen? Dan vindt u op de nieuwe website de nodige informatie en concrete handvaten om aan de slag te gaan.

De nieuwe website Natuurlijk Kapitaal brengt alle onderdelen samen die door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) zijn geïnitieerd. Zo wordt het nieuws rond natuurlijk kapitaal, de helpdesk, koplopers en icoonprojecten op een overzichtelijke manier gepresenteerd.

Bewustwording en bedrijfsbeleid
Doel van de nieuwe website is om ondernemers bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen. Het Platform BEE wil er zo voor zorgen dat het behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen onderdeel gaan uitmaken van het bedrijfsbeleid. Het Platform onderstreept dat dit van vitaal belang is voor zowel de leefbaarheid als de economie.

Natural Capital - Let's Talk Business
Op de website worden concrete voorbeelden uitgelicht van hoe bedrijven werken met Natuurlijk Kapitaal. Deze voorbeelden staan ook in de schijnwerpers tijdens de slotconferentie Natural Capital - Let's Talk Business! die van 23 tot 25 november 2016 plaatsvindt in de Fokker Terminal in Den Haag.

Platform BEE
Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) is in 2011 in het leven geroepen op initiatief van VNO NCW en IUCN NL. De leden van het platform – vertegenwoordigers van bedrijfsleven, organisaties voor natuurbescherming en internationale samenwerking en uit de kenniswereld – zetten zich gezamenlijk in voor het behoud en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. RVO.nl ondersteunt en faciliteert het platform BEE in de uitvoering.

Greendeal
Het Platform BEE heeft een greendeal afgesloten met het kabinet. Deze greendeal is gericht op het stimuleren van initiatieven, het opdoen van ervaringen met pilot projecten en het verdiepen en delen van kennis. Het kabinet heeft hiervoor van 2012 tot en met 2016 jaarlijks 3 miljoen Euro ter beschikking gesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet