NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nog meer bloemrijke akkerranden in het Gooi

5 maart 2019


De pilot om meer natuur te creëren in het Gooi door akkerranden in te zaaien met kruiden en bloemen was in 2018 zo succesvol, dat dit jaar twee keer zoveel boeren meedoen. Het totaal aantal hectare is zelfs ruim twee keer zo groot: bijna 15 hectare (dertig voetbalvelden). De bloemrijke akkerranden zijn belangrijk voor onder andere vlinders en insecten.

Gedeputeerde Natuur Adnan Tekin gaat op 7 maart naar Blaricum om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met gebiedscoöperatie Noord-Holland-Zuid. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor de komende drie jaar subsidie beschikbaar. Binnen de coöperatie zijn dertien boeren betrokken bij deze samenwerking, waardoor afspraken makkelijker onderling afgestemd kunnen worden en er monitoring kan gaan plaatsvinden.

Tekin: “Met de bloeiende akkerranden realiseren we meer natuur in het Gooi. Het is voor de biodiversiteit ontzettend belangrijk dat er genoeg verschillende bloemen en kruiden zijn. Met het inzaaien van deze akkerranden zijn we er echter nog niet. Door de droge en stuifgevoelige grond is deze plek gevoelig voor externe factoren zoals loslopende honden. Door omwonenden te betrekken bij het belang van de akkerranden willen we schade voorkomen.”

In het mengsel dat de boeren zaaien zitten onder andere korenbloemen, klaprozen en ganzenbloemen. De verwachting is dat de zaadjes in de eerste week van mei worden gezaaid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet