NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Brabant en waterschappen investeren in watersysteem

26 mei 2016

Bestuurders van de provincie Noord-Brabant en van de Brabantse waterschappen hebben vanmiddag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun waterdoelen voor de periode 2016-2021 te kunnen realiseren.

De samenwerking betekent een belangrijke bijdrage in het inrichten van een gezond en robuust watersysteem. Dit voorkomt wateroverlast voor de inwoners van Brabant en creëert een goede leefomgeving voor planten en dieren die hier van nature voorkomen. Robuust betekent dat de beken natuurlijk ingericht worden en tegen een stootje kunnen. Zo kunnen ze meer water vasthouden en kunnen vissen ongehinderd zwemmen. Ook worden maatregelen genomen om verdroging van belangrijke natte natuurgebieden tegen te gaan, de zogeheten ‘Natte Natuurparels’.

Flinke stap
Provincie Noord-Brabant en waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland zetten hiermee weer een flinke stap in de realisatie van de doelstellingen die in Europees verband zijn afgesproken. Deze doelstellingen staan in de Kaderrichtlijn Water, in het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 en in de waterbeheerplannen van de waterschappen.
Maatregelen
In de overeenkomst staan afspraken voor de aanleg van:

285 hectare aan extra waterberging om wateroverlast tegen te gaan;
178 kilometer beek- en kreekherstel;
6.305 hectare verdrogingbestrijding rond ‘Natte Natuurparels’;
124 vispassages die vissen helpen om ongehinderd door beken te zwemmen.

Financiering
Met het realiseren van de maatregelen in deze overeenkomst is een bedrag gemoeid van € 90 miljoen voor de periode 2016-2021. De provincie en de gezamenlijke waterschappen brengen daarvan ieder de helft in. Daarnaast proberen ze ongeveer 10 procent (ongeveer € 9 miljoen) aan financiering van derde geldstromen binnen te halen, zoals EU-subsidies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet