NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert in meer en sterkere natuur

15 okt 2015

De provincie Noord-Holland stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor de aanleg van nieuwe natuur. Ook stelt de provincie € 2,8 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer in de komende zes jaar.

Gedeputeerde Talsma: “We blijven in natuur investeren en maken het voor agrariërs makkelijker aanvragen voor particulier natuurbeheer te doen. We zetten in op 250 ha nieuwe natuur per jaar. Met particulier natuurbeheer kunnen we stappen zetten in het afronden van het Natuurnetwerk Nederland. Kortom: meer natuur en het beheer op orde.”
Voor de aanleg van nieuwe natuur stelt de provincie in 2015 € 1,2 miljoen beschikbaar en in 2016 € 3,3 miljoen. Voor natuurbeheer trekt de provincie voor de komende zes jaar € 2,45 miljoen subsidie uit voor beheerders als Goois Natuurreservaat en Landschap Noord-Holland. Voor 2016 is nog € 350.000 beschikbaar voor agrariërs met contracten onder de oude systematiek.

Nieuwe systematiek per 1 januari 2016
Vanaf 2016 vragen agrariërs subsidie voor natuurbeheer niet meer individueel aan, maar via een collectief. Het doel van deze werkwijze is een effectievere inzet van subsidies. Eerder dit jaar trok de provincie al € 32,8 miljoen uit voor collectief agrarisch natuurbeheer voor de komende zes jaar en voor het eerst € 4,5 miljoen voor collectief agrarisch waterbeheer, samen met de Noord-Hollandse waterschappen.

De provincie versterkt de natuur en het leefklimaat
Noord-Holland herbergt veel (landbouw)gebieden die waardevol zijn voor de natuur en als landschap. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het behouden en verder ontwikkelen daarvan. Dit zorgt voor het behoud van biodiversiteit en een beter leefklimaat.

Meer informatie
Het Natuurbeheerplan beschrijft de natuurdoelen voor Noord-Holland en voor welke percelen grondeigenaren subsidies kunnen aanvragen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur. Informatie over het aanvragen van subsidies voor natuurbeheer en over het Natuurbeheerplan is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland en op www.portaalnatuurenlandschap.nl

De regelingen zijn mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet