NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert in natuurinclusieve landbouw

16 mei 2018

In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in de provincie Noord-Holland bijdragen aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar om te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren.

Landbouw dient volgens de provincie duurzaam te zijn. Dat betekent bewust (her)gebruik van grondstoffen en energie. Natuurinclusief maakt deze ook ecologisch robuuster. Deze vorm van landbouw maakt gebruik van wat de natuur op en rond het bedrijf te bieden heeft, versterkt de biodiversiteit en belast de natuur zo min mogelijk. Landbouw komt voor in vele schakeringen en omstandigheden verschillen per gebied en per bedrijf. De provincie vindt dat elke boer moet kunnen bijdragen vanuit de kracht van zijn of haar bedrijf.

Vier pijlers
Het programmabudget van € 750.000 is beschikbaar voor onderwerpen die de Natuur- en Milieufederatie ophaalde bij stakeholders. Het programma gaat uit van vier pijlers: kennis, netwerk, keteninnovatie en gebiedstrajecten. Bij kennis gaat het om bijvoorbeeld stimuleren van praktijkgerichte cursussen voor boeren en verandering van aanbod bestaand agrarisch onderwijs. Bij de tweede pijler om het versterken van kleinere netwerken binnen bestaande en nieuwe structuren. Bij keteninnovatie onder meer om het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Tot slot bij de laatste pijler om de denkwijze achter natuurinclusieve landbouw toe te passen op gebieden waar natuurdoelen voorop staan en of er een business case mogelijk is voor een agrarisch bedrijf.
image

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet