NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit

19 sept 2019

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim € 230 miljoen in natuur. Dat staat in het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024. Ook komt er ruim € 44 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer, uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en agrarisch natuurbeheer.

Binnen het Programma Natuurontwikkeling wordt geld gestoken in een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. De milieudruk kan bijvoorbeeld afnemen door natuurinclusieve landbouw. En door middel van natuurinclusief bouwen komen er woonwijken waar mens en natuur meer in samenhang leven.

Provincie investeert in biodiversiteit
Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap: “Natuur staat niet op zichzelf. Het verbeteren van de biodiversiteit kan in combinatie met andere opgaven. Natuurinclusief bouwen past in dit beeld. Wijken met groene daken en groene muren zijn voordelig voor de natuur en worden plekken waar inwoners graag wonen.”

Natuurbeheer
De € 44 miljoen voor natuur is speciaal gericht op natuurbeheer, uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en agrarisch natuurbeheer.

Investeren in meer en betere natuur is een afspraak die is gemaakt in het Noord-Hollandse coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! (pdf, 5MB). Het grootste deel van het beschikbare geld gaat naar natuurbeheer. Er is voor organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat de komende jaren € 39 miljoen beschikbaar voor hun gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Het beheer van lanen, poelen en kleine historische wateren, historische tuinen en hoogstamfruitboomgaarden valt daar ook onder. Evenals het beheer van zogenaamde landschapselementen zoals fortterreinen.

Biodiversiteit
De afgelopen maanden bleek uit verschillende (internationale) onderzoeken dat de biodiversiteit in onder andere Nederland en Europa sterk is afgenomen. Dit heeft grote gevolgen. Een sterke biodiversiteit steunt namelijk de voedselproductie, draagt bij aan de aanpassing aan klimaatveranderingen, voorziet de landbouw van vruchtbare bodems en verbetert de gezondheid en het welzijn van mensen. Het volledige Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 is na besluitvorming van Provinciale Staten begin november 2019 te lezen op de pagina Natuur.

Subsidie
De subsidies voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn dit najaar aan te vragen. Subsidies voor kwaliteitsverbetering en functieverandering zijn aan te vragen vanaf 1 januari 2020. Meer informatie over de regelingen is te vinden op de website van de provincie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet