NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland klaar voor nieuwe Natuurwet

25 mei 2016

Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet natuurbescherming. De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid in de regio, waar voorheen de Rijksoverheid daar verantwoordelijk voor was. Na inwerkingtreding van de nieuwe natuurwet worden ook de bevoegdheden aan de provincies overgedragen. Gedeputeerde Natuur van de provincie Noord-Holland, Tjeerd Talsma: “Het is goed dat Den Haag deze bevoegdheden loslaat. De provincie kan van dichtbij beter bepalen wat er nodig is voor een sterke natuur die optimaal bijdraagt aan de biodiversiteit in Noord-Holland.”

Spelregels ter inzage
De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het provinciale beleid moet daarom op een andere wijze vastgelegd worden. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de conceptbeleidsregels en –verordeningen vastgesteld die tot en met 21 juni ter inzage liggen. In die periode kan iedereen zijn op- en aanmerkingen kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. Meer informatie hierover staat op de website van de provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl.

Na de zomer worden de zienswijzen door GS beantwoord en stellen zij de (eventueel aangepaste) beleidsregels definitief vast. De (eventueel aangepaste) verordeningen worden dan door GS ter vaststelling aan PS aangeboden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet