NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Noord-Holland zoekt innovatieve natuurprojecten

17 dec 2014

De biodiversiteit in Noord-Holland neemt nog af. Maar er zijn lichtpuntjes: de afname van de meest bedreigde soorten vermindert en er komt meer natuur bij door het realiseren van Natuurnetwerk Nederland. Veel kansen voor herstel van biodiversiteit liggen ook buiten dit netwerk.

Dat valt af te leiden uit rapporten die Alterra voor de provincie heeft opgesteld. Biodiversiteit is de verscheidenheid van planten, dieren en ecosystemen.

De provincie is op zoek naar projecten die voor biodiversiteitswinst zorgen in Noord-Holland. Tijdens het congres Groen Kapitaal op 11 februari reikt gedeputeerde Bond een prijs uit aan het meest belovende project. Een project aanmelden kan via www.groenkapitaalnh.nl.
Gedeputeerde Bond: “We zitten op het goede spoor met ons natuurbeleid maar er moet nog veel gebeuren. De uitdagingen zijn groot. Biodiversiteit raakt onderwerpen zoals gezondheid, economie en een aantrekkelijke leefomgeving. Samenwerken met een groot aantal partijen is daarom cruciaal.”

Rapporten Alterra
Onderzoeksbureau Alterra heeft voor de provincie twee rapporten opgesteld over biodiversiteit. Volgens het rapport ‘Biodiversiteitsgraadmeters’ is nog 15 % van de oorspronkelijke biodiversiteit in Noord-Holland over. De oorzaken zijn de afname van de hoeveelheid natuurgebied en de versnippering van de natuur, verdroging en vermesting. Het streven naar behoud van biodiversiteit is nog niet gehaald. Het provinciaal natuurbeleid werp zijn vruchten af. Positief is dat door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofd Structuur) de hoeveelheid natuurgebied weer toeneemt. De daling van de meest bedreigde soorten neemt af. Buiten het NNN is vooral winst te boeken in de landbouwsector, de grootste landgebruiker. Het rapport ‘Van internationaal naar provinciaal natuurbeleid’ vermeldt dat de doelstelling van de Europe Unie is, dat de afname van biodiversiteit in 2020 is gestopt. Alterra beveelt de provincie aan meetbare doelen te formuleren in lijn met deze doelstelling.

Natuurbeleid provinciale taak
Met de decentralisatie van het natuurbeleid vanuit het Rijk is de provincie verantwoordelijk geworden voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Om dit te bereiken zet de provincie, samen met tal van (natuur)organisaties en particulieren, in op het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur. Dat doet de provincie door het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en daarbuiten door het stimuleren van agrarisch natuurbeheer en combinaties van natuur met bijvoorbeeld recreatie of waterprojecten. De provincie gaat de rapporten van Alterra gebruiken voor het ontwikkelen van streefwaarden voor de biodiversiteit en voor het monitoren daarvan.

Congres over biodiversiteit
De rapporten bieden goede aanknopingspunten om tijdens het congres Groen Kapitaal met diverse partijen in gesprek te gaan over hun visie op biodiversiteit en de kansen om elkaar te versterken en oude tegenstellingen te doorbreken. Voor de conferentie worden vertegenwoordigers uitgenodigd van onder andere natuurorganisaties, de landbouw, het waterbeheer, het bedrijfsleven en de stad Amsterdam. Speciale aandacht is er voor innovatieve ontwikkelingen die tot biodiversiteitswinst leiden, zoals initiatieven van (agrarische) ondernemers, natuur in de stad of bij dijkversterkingen en andere slimme combinaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet