NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Hollandse bijdrage aan Marker Wadden

21 sept 2016

De provincie Noord-Holland wil 4 miljoen euro bijdragen aan het project Marker Wadden. Het project bestaat uit de aanleg van vijf eilanden in het Markermeer-IJmeer. Het eerste eiland is bijna klaar. De Noord-Hollandse bijdrage is bedoeld voor een van de volgende eilanden. Voorwaarde daarbij is dat ook andere partijen bijdragen.Marker Wadden is het grootste natuurproject in het Markermeer-IJmeer. Het versterkt de economie, natuur, recreatie en waterkwaliteit in Noord-Holland. Op termijn biedt de natuurimpuls meer ruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in het Markermeer-IJmeer en geeft het een extra boost aan de biodiversiteit.

Gedeputeerde Staten leggen dit besluit voor aan Provinciale Staten.

Marker Wadden
Het gaat langzaam beter met de natuur in het Markermeer-IJmeer, maar er is nog een grote impuls nodig. Het project Marker Wadden is een flinke stap om de natuur robuust te maken. Dit is nodig als de regio het water en de kust economisch beter wil benutten. Robuuste natuur biedt meer ruimte voor activiteiten als watersport, havenbedrijvigheid en vervoer over water. En het biedt ruimte aan diersoorten als de visdief, de grutto en de ringslang. Noord-Holland zet zich in om de biodiversiteit te verbeteren met de aanleg van natuurgebieden en een intensivering van het natuur- en waterbeheer. Dit is een belangrijk onderdeel van het provinciaal natuur- en waterbeleid.

Visie waterrecreatie 2030
De recente Visie Waterrecreatie 2030 van Noord-Holland laat zien dat er veel wensen en ambities in dit gebied zijn voor waterrecreatie. Het aantal kustbewoners van het Markermeer-IJmeer neemt toe vanwege de woningbouwplannen. Steeds meer bewoners willen een boot(je) bij de woning of in de buurt. Het Markermeer-IJmeer kan ook meer gaan betekenen voor de noodzakelijke spreiding van het toerisme uit de Randstad.

Natura 2000
Het Markermeer-IJmeer is een Europees beschermd gebied (Natura 2000). Activiteiten moeten worden getoetst aan strikte natuurvoorwaarden. Als de natuurwaarden te laag zijn, kunnen bepaalde activiteiten niet of beperkt doorgaan. De natuurimpuls maakt deel uit van eerdere afspraken die overheden in 2013 over het gebied hebben gemaakt over woningbouw, wegen bereikbaarheid en natuur in de regio.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet