NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Hollandse subsidieregeling speciaal voor weidevogels

16 december 2015

Afgelopen decennia is het aantal weidevogels sterk afgenomen ondanks vele maatregelen. Als er niets veranderd zullen ze in aantal sterk minderen of zelfs kunnen verdwijnen. De provincie Noord-Holland is daarom gestart met een subsidieregeling om het leefgebied van weidevogels beter in te kunnen richten om het leefgebied aantrekkelijker te maken.

Noord-Holland telt één van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Er is in het verleden veel geïnvesteerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers, agrariërs en natuurbeheerders. Toch zijn de weidevogelpopulaties afgelopen decennia fors gedaald, onder andere door de intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing.

Gedeputeerde Talsma: “De weidevogel is niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap en daarom is deze aanpassing nodig. Om de weidevogel een eerlijke kans te geven zijn concrete maatregelen zoals de kerngebiedenbenadering van groot belang. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid als provincie met de meeste weidevogels. Wij dringen er bij het Rijk op aan dat ook zij maatregelen neemt en als provincie kunnen we daarbij ook adviseren”.

In 2013 heeft de provincie hier onderzoek naar laten doen en werd geconcludeerd dat de kerngebiedenbenadering de beste oplossing was. Dit zijn kansrijke gebieden, waarin de optimale omstandigheden worden gecreëerd voor de weidevogel, zodat duurzame populaties ontstaan. Zonder kerngebiedenbenadering zal de weidevogelstand veel verder achteruitgaan dan met kerngebiedenbenadering. Zelfs het volledig wegvallen van soorten kan dan niet worden uitgesloten.

Naast de kerngebiedenbenadering wil de provincie investeringen in hogere waterpeilen en het verwijderen van bomen en struiken stimuleren. Hierdoor komt meer voedsel voor weidevogels beschikbaar en neemt de roofdruk van bijvoorbeeld vossen af. Deze aanpak is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is € 150.000,- per jaar beschikbaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet