NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Omgevingsloket groot succes maar wordt in de toekomst nog gebruiksvriendelijker

25 nov 2015

Het Omgevingsloket Online (Olo) is een groot succes. Gemiddeld 3500 keer per week wordt er via het digitale loket een omgevings- en watervergunning aangevraagd door burgers of bedrijven. De website www.omgevingsloket.nl is in 2010 in het leven geroepen door de overheden die verantwoordelijk zijn voor het afgeven van de vergunningen: rijk (het ministerie van Infrastructuur en Milieu), gemeenten (VNG), Waterschappen (UvW) en de provincies (IPO). Het Omgevingsloket wordt de komende tijd vernieuwd en geschikt gemaakt voor de komst van de Omgevingswet.

Dit schrijft minister Schultz- Van Haegen (IenM) aan de Tweede Kamer als reactie op een vraag van Kamerlid Yasemin Çegerek (PvdA) tijdens het debat over het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van 14 september 2015.

Het Omgevingsloket zorgt ervoor dat burgers en bedrijven via één loket een vergunning kunnen aanvragen en niet meer bij verschillende overheden moeten aankloppen. De aanvraag komt binnen via een centraal loket en wordt daarna digitaal naar de verantwoordelijke overheden gestuurd voor toetsing en akkoord. Dit scheelt aanvragers en overheden dubbel werk en veel tijd.

Voor de uitvoering van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, is het van belang dat alle relevante informatie over de leefomgeving snel en eenvoudig via internet beschikbaar komt. Daarom wordt tot 2024 gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De vernieuwing van het Omgevingsloket Online past in deze digitaliseringsoperatie.

Rijk, VNG, UvW en IPO werken samen aan het DSO. Dit betekent onder meer dat de komende jaren diverse ‘informatiehuizen’ worden aangesloten op een informatie-infrastructuur (ook wel de Laan van de Leefomgeving genoemd). Zo moeten bijvoorbeeld de vele gegevens uit de informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid aan de Laan worden gekoppeld. Voor deze twee huizen staan de provincies aan de lat. Het is dan ook onderdeel van het interprovinciale implementatieprogramma Omgevingswet.

Het huidige Omgevingsloket Online (Olo-2) wordt de komende jaren vervangen door een nieuw systeem (Olo-3). Het nieuwe loket moet nog gebruiksvriendelijker worden en eenvoudig en storingsvrij te onderhouden zijn. Een Omgevingsloket dat geschikt is voor de Omgevingswet en dus aansluit op de Laan van de Leefomgeving. Waarschijnlijk zal Olo-3 rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet (medio 2018) gelanceerd worden. In de tussenliggende periode wordt het huidige Olo actueel gehouden op basis van de veranderende wet- en regelgeving. Met het Omgevingsloket 3.0 kunnen burgers, bedrijven en overheden straks nog eenvoudiger vergunningen aanvragen en afgeven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet