NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ondernemers zelf in actie voor de natuur

21 feb 2018

Gelderland heeft stevige ambities als het gaat om natuur. Waar tot nu toe de focus vooral lag op herstel en verbetering van natuurwaarden in natuurgebieden, zet de provincie de komende jaren ook in op versterking van de natuur buiten die gebieden, zoals in woonkernen of agrarische landschappen. Het betrekken van inwoners helpt daarbij.

Natuur is belang van iedereen
‘Door de natuur zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, hopen we de maatschappelijke bewustwording te versterken’, aldus het Ambitiedocument natuur, de leidraad voor de komende tijd. Samensteller Lyda Dik legt uit:’Door de betrokkenheid te vergroten, hopen we dat mensen beseffen dat biodiversiteit en landschap de verantwoordelijkheid zijn van iedereen, en niet alleen van de overheid.’

Zij hoopt dat mensen gaan zien dat natuur meer is dan een groen decor. ‘Het besef moet groeien dat het om ecosystemen gaat waar we zelf ook onderdeel van uitmaken. En waar iedereen de vruchten van kan plukken, mits we er met respect mee omgaan.’

Gastheer van het Landschap
Een eerste stap is gezet met het IVN-programma Gastheer van het Landschap. Deze cursus met 4 jaar lang halfjaarlijkse terugkomdagen, is in 2016 in Hattem en Heerde gestart. Ook in gemeenten Epe, Apeldoorn, Bronckhorst, Berkelland, Aalten en Lingewaard worden ondernemers in de recreatiesector opgeleid tot gastheer. Samen met andere actieve partijen in het gebied vormen zij een duurzaam recreatienetwerk.

Ondernemers bij elkaar
Onderneemster Leonie Meppelder van vergaderlocatie De Nijensteen in Veessen (gemeente Heerde) is enthousiast. ‘Het programma brengt ons als ondernemers bij elkaar en het opent letterlijk de ogen voor het landschap. We leerden over de geschiedenis, de natuurwaarden en gebruiksmogelijkheden. Ook zetten we daar samen zelf stappen in door het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes met arrangementen. Op dit moment denken we als ondernemers na over een ontdek - beleef weekend in de natuur.’

Ze vervolgt ‘het leuke was dat we ook zelf eens op mooie plekken in onze eigen omgeving kwamen, waar we ons anders de tijd niet voor gunden. Zo was ik nog nooit bij schaapskudde Renderklippen geweest. Ik kan nu veel beter mijn gasten wijzen op wat er te zien is in het landschap en wat er nog meer te doen is in de omgeving.’

Trots zorgt voor meer draagvlak
Cursusleidster Stefanie Janssen is blij met dit resultaat. ‘Ons doel is vooral mensen en organisaties bij elkaar te brengen in een blijvend netwerk, die zich vervolgens bewust worden van wat hun omgeving hen brengt en zelf gaan bedenken hoe zij er goed voor kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door hun gasten uit te leggen waarom ze ergens wel of niet in mogen, en wat de moeite waard is om te bekijken. De trots die ik terugzie is mooi. Hoe leuk is het dat een uitbaatster van een B&B is gaan beseffen hoe bijzonder het is dat er een ijsvogel in haar tuin woont. Zij vertelt het weer aan de gasten en zo wordt het draagvlak voor natuurontwikkeling en -behoud steeds groter.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet