NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Ondertekening contract Groene en Blauwe Diensten Overijssel

15 jan 2015

Op donderdag 15 januari 2015 vond om 13.00 uur op Erve Wulferink in Geesteren de aftrap plaats van de regeling Groene en Blauwe Diensten 2014/2015.

Voor 2014/2015 is door de Provincie een budget beschikbaar gesteld van 6 miljoen euro voor de aanpak van het landschap in Overijssel. Aan de gemeenten wordt gevraagd om een aanvullende bijdrage te leveren van 25% in de uitvoeringskosten, waardoor 8 miljoen euro beschikbaar komt. Dat de regeling in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het enthousiasme van alle partijen. Op dit moment hebben 7 gemeenten een aanvraag ingediend met een totaalvraag aan subsidie van 3,7 miljoen, waardoor voor ca 4,9 miljoen dit jaar al kan worden uitgevoerd in het landschap.

Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur: “Het enthousiasme van particuliere eigenaren en gemeenten is de drijfveer om landschapsbeheer in Overijssel voortvarend op te pakken. Zo zorgen we met elkaar voor het behoud van het unieke Overijsselse landschap en stimuleren we de economie.”

Erik Volmerink, wethouder gemeente Tubbergen: “De vorige serie Groene en Blauwe diensten was een groot succes. Voor het herstel van het landschap in Overijssel is veel belangstelling. Het gaat tenslotte om onze belevingswereld. De wereld waarin we dagelijks wonen, werken, fietsen of naar school gaan.

De gemeente Tubbergen vindt groene diensten heel belangrijk en stelt 2,5 ton beschikbaar. “Wij vinden het belangrijk dat de landeigenaren gewaardeerd worden voor hun werk. Grondeigenaren die bijvoorbeeld houtwallen, singels, bomerijen of poelen op hun land hebben en deze onderhouden, dragen bij aan de instanthouding van het mooie landschap van Twente. Ze verlenen een groene dienst voor de maatschappij. De instandhouding van ons bekende coulissenlandschap, waar we zo trots op zijn, is ook goed voor toerisme en recreatie.” zegt Volmerink.

Het enthousiasme van de partijen heeft al snel geleid tot concrete plannen en kan het eerste contract al worden ondertekend. Het eerste contract wordt ondertekend door Henk Hengeveld, voorzitter van bestuur Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel en de heer Wulferink.
Wat zijn Groene en Blauwe Diensten

In het kader van Groene en Blauwe Diensten krijgen eigenaren van landschapselementen zoals poelen, lanen en houtwallen een vergoeding om deze langdurig te onderhouden. Zo ontstaat een fraai landschap waar iedereen van kan genieten, omdat men er woont, recreert of werkt. Groene en Blauwe Diensten zijn ook van belang voor de economie. Het landschap is van grote waarde voor het toerisme en voor de werkgelegenheid. Om die economische waarde beter te benutten, is het van belang om goed te investeren in het landschap en de beleving hiervan.
Provinciaal beleid

De regeling Groene en Blauwe Diensten Overijssel is een onderdeel van het provinciaal beleid. Gemeenten zijn via die regeling een zogenaamd landschapsfonds gestart, waaraan zij zelf, de provincie en eventueel andere financiers hebben bijgedragen. Vanuit deze fondsen zijn vergoedingen beschikbaar voor particulieren voor aanleg, beheer en onderhoud van landschapselementen op hun grond.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet