NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ondertekening overeenkomst voor behoud Groninger landschap

4 maart 2015

Verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties hebben op 4 maart een overeenkomst (PDF PDF-bestand, 895 KB) ondertekend voor het behoud van het Groninger Landschap. Hiermee zijn de verantwoordelijkheid en de zorg voor het Groninger landschap geregeld. De bijeenkomst vond plaats op het landgoed Ewsum in Middelstum.

Landschapsagenda per regio
Er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken, over het delen van kennis, samenwerking, financiering en het betrekken van inwoners bij hun eigen leefomgeving. Het uiteindelijke doel is om per regio te komen tot een gezamenlijke landschapsagenda waaraan alle partijen meewerken.

Ondertekenaars
De organisaties die het convenant hebben ondertekend zijn: waterschap Noorderzijlvest, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Groningen, provincie Groningen, LTO-Noord, ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, Erfgoedvereniging Heemschut en Libau.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet