NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Open brief aan Frans Timmermans om voorstel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in te trekken

9 nov 2020

Vogelbescherming Nederland en elf andere Nederlandse natuur- en milieuorganisaties vinden het huidige voorstel voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie volstrekt onvoldoende om de desastreuze achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland van Europa te stoppen. Integendeel: het slaat de weg in van nog verdere intensivering en zal leiden tot nog verdere teloorgang van de natuur op het boerenland. Zij vragen daarom in een open brief aan EU-commissaris Frans Timmermans – groot pleitbezorger voor een groen Europa – aan de Europese Commissie om het voorstel in te trekken en met een nieuw plan te komen dat beter aansluit bij de Green Deal.

De Europese landbouwministers en het Europees Parlement hebben onlangs ingezet op een Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat – met een jaarlijks budget van 59 miljard euro – volstrekt onvoldoende ruimte biedt voor de noodzakelijke vergroening ervan. Sterker nog: het nieuwe voorstel zet in op verdere intensivering en staat daarmee haaks op de plannen voor de Green Deal. Daarmee blijft Europa vasthouden aan een systeem dat de intensieve landbouw in stand houdt. Pesticidengebruik, verdroging en teloorgang van de natuur worden niet genoeg aangepakt. Het pakt ook slecht uit voor het klimaat en de kwaliteit van water, lucht en bodem. Ook de klimaatdoelen van Europa zullen niet worden gehaald met deze plannen, net zomin als de biodiversiteitsdoelen.

In de brief aan Frans Timmermans roept Vogelbescherming, en met haar elf organisaties met een gezamenlijke achterban van meer dan een miljoen mensen, de Europese Commissie op om het huidige voorstel van tafel te vegen en zich hard te maken voor een landbouwbeleid dat in lijn ligt met de Green Deal. Over de Green Deal van Timmermans zelf om Europa te vergroenen zijn de organisaties juist enthousiast. Het is echter nog niet te laat om de plannen bij te sturen, want op 9 november starten de onderhandelingen tussen de Europese landbouwministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie over het voorstel dat er nu ligt.

De gezondheid van ons allen en de leefbaarheid van onze omgeving staat op het spel. Net als het voortbestaan van rijke, Europese agrarische cultuurlandschappen met honderden kenmerkende dieren- en plantensoorten. Een gezonde natuur is bovendien onze grootste bondgenoot in de aanpak van de biodiversiteitscrisis, voedselzekerheid en bescherming tegen pandemieën als corona, zo stellen de twaalf natuur- en milieuorganisaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet