NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opkoopregeling garnalenvisvergunningen in Waddenzee in de maak

18 dec 2015

Het Waddenfonds gaat maximaal 10 miljoen euro reserveren voor de opkoop van garnalenvisvergunningen in de Waddenzee. De opkoopregeling vloeit voort uit VisWad, ook wel bekend als het Garnalenakkoord (het convenant tussen overheden, natuurorganisaties en de visserij in het Waddengebied). Met de opkoopregeling kunnen gebieden voor garnalenvisserij worden gesloten zodat de flora en fauna zich hier kan herstellen.

Opkoopregeling
Garnalenvissers die willen stoppen, kunnen zich inschrijven op de regeling door hun garnalenvisvergunningen (GK-vergunningen) aan te bieden. Met de opkoop van GK-vergunningen worden de gebieden die gekoppeld zijn aan deze vergunningen definitief gesloten voor de garnalenvisserij. De regeling zal na goedkeuring door de Europese Commissie in Brussel in de tweede helft van 2016 worden opengesteld. Vanaf 2017 start de uitvoering van de opkoopregeling.

Nieuwe methode waardebepaling
Het is lastig om de actuele marktwaarde van een vergunning te bepalen omdat er in het verleden weinig GK-vergunningen zijn verhandeld. Daarom heeft het Landbouw Economisch Instituut (Wageningen Universiteit) een nieuwe methode van waardebepaling opgesteld. Hiervoor is wel een extra toets op staatssteun nodig. Gedeputeerde Henk Staghouwer, lid van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds: "Die extra stap kost tijd en dat is voor de vissers jammer. Maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid."

Natura 2000-gebied
De Europese Unie heeft de Waddenzee en de Noordzeekustzone aangewezen als Natura 2000-gebied. In ons land vallen de Natura 2000-gebieden onder de Natuurbeschermingswet. Deze gebieden worden extra beschermd vanwege de aanwezigheid van bijzonder planten en dieren. Samen met het Rijk, beheerders en gebruikers, zoals vissers, streven we ernaar de balans tussen wonen, werken en recreëren in deze gebieden te behouden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet