NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek


geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Oprichting Visserij Investeringsfonds Nederland

20 nov 2014

​Nationaal Groenfonds gaat een nieuwe fonds beheren: het Visserij Investeringsfonds Nederland. Leningen hieruit maken duurzame en natuurgerichte innovatie binnen de visserijsector mogelijk. Eind van dit jaar zal het fonds operatief zijn.

​Duurzame visserij in Nederland
Net als andere bedrijfstakken is de visserijsector voortdurend op zoek naar nieuwe en innovatieve werkwijzen. Duurzaamheid is daarbij zeer belangrijk maar op korte termijn commercieel niet altijd interessant. Het nieuw op te richten Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN), in beheer bij Nationaal Groenfonds, biedt mogelijk een oplossing. Het fonds gaat leningen verstrekken voor investeringen die een bijdrage leveren aan een verduurzaming van de Nederlandse visserij.

3,5 miljoen beschikbaar
Voor het VIN is een bedrag van 3,5 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar. Dit komt in de vorm van leningen beschikbaar voor projecten binnen de visserijsector met een duidelijk en aantoonbaar duurzaam of natuur component. Denk hierbij aan betere koeltechnieken aan boord om verspilling tegen te gaan of vervangen van sleepnetten door een natuurvriendelijker alternatief. Nationaal Groenfonds verzorgt het volledige beheer van het VIN, toetst de ingediende projecten op financiële haalbaarheid en verstrekt de leningen.

Meer informatie?
Eind van dit jaar zal het VIN operationeel zijn en is er ook een eigen website. Tot die tijd kunt u met vragen contact opnemen met onze accountmanager Willem Meijers. Hij is bereikbaar op (06) 51 976 830 of via w.meijers@nationaalgroenfonds.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet