NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel in gesprek met landbouw over beleidsregels

14 okt 2019

“Voor de landbouw trekken we de beleidsregels uit de kamerbrief in.” Dat was de boodschap van Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher na een kort en krachtig overleg met vertegenwoordigers van de landbouwsector ten overstaande van honderden boeren die naar het provinciehuis in Zwolle waren afgereisd. “Voorwaarde is dat we de komende periode samen met de landbouw aan de slag gaan om de stikstofproblemen aan te pakken. Wederzijds vertrouwen is daarbij cruciaal. Nu dat is uitgesproken, kunnen we samen weer stappen maken.” aldus Ten Bolscher.

Protestactie bij provinciehuis
De provincie Overijssel trekt de beleidsbepalingen niet volledig in. “Voor onder meer de bouw- en infraprojecten is het essentieel dat de vergunningverlening weer op gang komt. Vergunningverlening die alleen kan als er geen sprake is van vermeerdering van stikstofuitstoot. Het is daarom van belang dat we de beleidsregels niet volledig intrekken. Anders zit de economische ontwikkeling in andere sectoren weer op slot. Met de landbouw gaan we op zoek naar toekomstperspectief dat tevens bijdraagt aan de stikstofproblematiek.”

De provincie stelt dat het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de landbouwsector de dupe is van de ruimte die voor andere sectoren geboden is. Ten Bolscher: “Dat is wat door vele agrarische ondernemers beleefd wordt en daar is de afgelopen weken ruis ontstaan over de daadwerkelijke afspraken. Nu gaan we opnieuw in overleg met vertegenwoordigers van de sector om met elkaar tot heldere afspraken te komen.” aldus Ten Bolscher.

Ben Haarman en Sander Pereboom van LTO Noord geven aan dat ze zich vanaf nu weer vol inzetten in gebiedsgerichte stikstofaanpak en de gebiedsprocessen van Natura 2000 in het bijzonder: “Als agrarisch ondernemers kunnen we een goede bijdrage leveren om de negatieve effecten van stikstof tegen te gaan. Deze opgave mag alleen niet volledig op ons bord liggen. Fijn dat de provincie ons hierin wil bijstaan en dat we ons schouder aan schouder inzetten om de landbouwprovincie van Nederland te blijven.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet