NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijsselse wolf komt uit Duitsland

2 nov 2016

De wolf die begin september in Beuningen (Overijssel) werd gesignaleerd is afkomstig uit een roedel in het oosten van Duitsland. Dit blijkt uit DNA onderzoek van Onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van de provincie Overijssel. Dit is de tweede wolf in ruim honderd jaar die Nederland aandoet.

Het DNA profiel van de wolf in Beuningen is vergeleken met profielen van wolven die het Duitse instituut Senckenberg beheert. Het gaat om een vrouwelijke wolf, oorspronkelijk afkomstig uit de “Uekermünde”-roedel in Mecklenburg-Vorpommern, die eind augustus is waargenomen ten oosten van Nordhorn (Duitsland) en daarna begin september in ons land bij Beuningen. Of het dier al langere tijd verbleef of verblijft in de regio Nordhorn is vooralsnog lastig te zeggen.

Sinds 2000 komen er weer wolven in Duitsland voor. Ook in andere delen van Europa maakt de wolf een comeback. Dat is mede te danken aan het Europese Natuurbeleid waar ook Overijssel invulling aan geeft. Het is dan ook aannemelijk dat wolven in de toekomst vaker Overijssel en andere grensprovincies aan zullen doen. De wolf is in Europa en Nederland een beschermd dier. De provincies zijn goed voorbereid op de (terug)komst van de wolf. Hieromtrent zijn heldere afspraken gemaakt. Zolang het dier natuurlijk gedrag vertoond en schuw is, is het niet nodig actie te ondernemen. Wolf en mens kunnen goed samenleven. In 2015 heeft er enige tijd een wolf rondgelopen in Drenthe en Groningen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet