NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Partners in Oss aan de slag voor de wilde bij

9 juni 2016

Partners in Oss gaan aan de slag voor de wilde bij. Wilde bijen, die solitair leven, dragen sterk bij aan bestuiving van landbouwgewassen. Er zijn meer dan 280 soorten wilde bijen in Brabant, maar minstens de helft gaat achteruit! Tijd om daar verandering in te brengen. Op de ‘wilde bijen workshop’ van gemeente Oss, CLM en waterschap Aa en Maas hebben partners van de bijentafel kennis opgedaan over wilde bijen, hun specialisaties, en bijzondere leefomgeving. De workshop vond plaats op de RWZI van Waterschap Aa en Maas die dit jaar bijvriendelijk ingericht wordt, als actie in het bijenproject Bee deals.

Wilde bijen belangrijk in bestuiving landbouwgewassen
Er zijn meer dan 280 soorten wilde bijen in Brabant, maar de helft gaat achteruit. Wilde bijen hebben een belangrijke functie in de bestuiving van landbouwgewassen. Zo is de Nederlandse opbrengst in de appelteelt voor 50% afhankelijk van bestuiving van wilde bijen. Om hier aandacht aan te besteden organiseerde CLM, gemeente Oss en waterschap Aa en Maas vanuit de Bee Deals een workshop over wilde bijen. Elisa de Lijster van het CLM: ”Eén van de redenen om vanuit Bee Deals deze workshops over wilde bijen te organiseren is om met de partners in de Bee Deal Oss de diepte in te gaan”.

Veel wilde bijen gespot op RWZI Oijen
Tijdens de workshop op de rioolwaterzuiversingsinstallatie (RWZI) van waterschap Aa en Maas in Oijen waren naast gemeente Oss, waterschap Aa en Maas, en CLM ook aanwezig drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO Oss, Landschapsbeheer, IVN, Natuurmonumenten en imkerverenigingen. Menno Remer, insectenspecialist van Stichting EIS vertelde uitgebreid over wilde bijen: “Veel wilde bijen hebben een specifieke bloem en nestelgelegenheid nodig binnen 500 meter van hun nest. Zo kennen we de pluimvoetbij die alleen op paardenbloemen foerageert en ook de goudenslakkenhuisbij die in lege slakkenhuizen nestelt. Met deze kennis op zak ging de groep buiten op de RWZI enthousiast in de weer met vangnetjes en ontdekte verschillende soorten bijen op de locatie, o.a. de aardhommel, graafwesp, zandbij, maskerbij en behangersbij.

Bijvriendelijk rioolwater zuiveren
Waterschap Aa en Maas gaat dit jaar verder met het bijvriendelijk inrichten van de RWZI. Zo zijn er wilgenbosjes aangeplant, en wordt volgend jaar het beheer aangepast op kruiden en bloemrijk grasland. “Dat er al zo veel wilde bijen op ons terrein aanwezig zijn, dat is geweldig” zegt Danielle van Son-Lauwers van waterschap Aa en Maas, want “dat geeft een stimulans. Zo wordt de RWZI een voorbeeldfunctie voor anderen. Kleine stapjes zijn daarin belangrijk. Het hoeft niet moeilijk of duur te zijn”. Ook de andere partners in de Bee Deal Oss zijn geïnspireerd geraakt en actief. Zo gaat gemeente Oss dit jaar verschillende type bermbeheer monitoren om te zien of ze voldoende voedsel voor wilde bijen herbergen, om aansluitend het bermbeheer daar op aan te passen.

Zandbij op de klei
De wilde bijenwereld blijkt vol verrassingen. Zo blijkt de zandbij ook prima in klei te kunnen nestelen. Lianne Schroder van Natuurmonumenten was blij dat te horen: “Dat biedt ook perspectief voor deze bijen op onze gronden in het gebied rondom Lith”.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet