NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Petitie Red de Rijke Weide aangeboden

5 feb 2015

“Er moet nu echt wat gebeuren om de weidevogels en hun leefgebied te redden; daarbij kan de overheid niet aan de kant blijven staan”. Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland overhandigde vandaag op de Natuurtop in Soesterberg namens 100.000 Nederlanders een petitie aan staatssecretaris Dijksma en de gedeputeerden, samen verantwoordelijk voor het natuurbeleid. De ondertekenaars willen dat er 200.000 hectare rijke weide komt in 2020.

Samen de Rijke Weide redden
Fred Wouters riep staatssecretaris Dijksma en de gedeputeerden van de twaalf provincies op om met boeren, zuivelcoöperaties en banken aan de slag te gaan om de Rijke Weide te redden. “Ik sta hier namens 100.000 Nederlanders die zich samen met Vogelbescherming grote zorgen maken: sinds 1960 is meer dan 60 procent van alle weidevogels zoals grutto en kievit uit Nederland verdwenen.”

Dijksma gaf bij de overhandiging van de petitie het belang van ‘natuur inclusieve productie’ aan, waarbij rekening wordt gehouden met natuur in het agrarisch gebied.

Eerlijke prijs voor zuivel nodig
Vogelbescherming roept op om tot een duurzame financiering van de natuur van het platteland te komen. Dat geld kan uit de markt komen als er een eerlijke prijs voor de melk wordt betaald. Met dat geld kunnen boeren weer rekening houden met natuur op hun land, de bloemrijke weide in stand houden en weidevogels een kans geven. Vogelbescherming werkt samen in het Nationale Weideberaad met natuurorganisaties, bedrijfsleven en banken om tot deze financiering te komen. Afgelopen zondag zei staatssecretaris Dijksma in het radioprogramma Vroege Vogels te gaan willen samenwerken met het Weideberaad. De Red de Rijke Weidekaas die Vogelbescherming op de markt heeft gebracht is daar een voorbeeld van.

Natuurtop
De petitie werd overhandigd tijdens de Natuurtop op Vliegbasis Soesterberg, georganiseerd door de gezamenlijke provincies (IPO). Op de Natuurtop werd bij de presentatie van de ‘uitvoeringsagenda van de natuurvisie’ van staatssecretaris Dijksma Red de Rijke Weide genoemd als een van de veelbelovende initiatieven uit de samenleving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet