NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Plan Mariapeel

19 dec 2014

De Provincie Limburg onderschrijft het advies van de Commissie Life+ Mariapeel onder voorzitterschap van Servaas Huys voor een grondige aanpassing van de natuurontwikkelingsplannen voor de Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen. In het gebied worden beduidend minder bomen gekapt dan aanvankelijk voorzien, er wordt zorgvuldig met de cultuurhistorie en met de aanwezige natuurwaarden rekening gehouden en er komt een onderzoek naar de gevreesde overlast van muggen in het gebied.

Nieuwe advies
Het adviesrapport van de commissie Life+ Mariapeel werd maandagavond 15 december aangeboden aan gedeputeerde Patrick van der Broeck. Deze liet weten zich helemaal te kunnen vinden in de voorstellen. "De commissie heeft goed geluisterd naar de bevolking in het gebied en de diverse inspraak- en adviesorganen," aldus de gedeputeerde. "Alle knelpunten zijn in beeld gebracht en uitgewerkt. Ik begrijp dat alle betrokken partijen akkoord zijn met het nieuwe advies. Daar ben ik blij mee. Staatsbosbeheer kan nu aan de slag met de herinrichting van dit unieke stukje natuur in Nederland."

Diverse aanpassingen
Staatsbosbeheer ontwikkelde in opdracht van de Provincie Limburg een plan om de Peel tussen Griendtsveen en Helenaveen, de Mariapeel, terug te brengen in de oorspronkelijke staat van vóór de turfafgravingen in de vorige eeuw. De uitwerking stuitte afgelopenvoorjaaropverzetin beidedorpen. Reden voor de Provincie en Staatsbosbeheer om pas op de plaats te maken en een breed samengestelde adviescommissie in te stellen. Onder leiding van Servaas Huys, oud-Kamerlid, werden tijdens verschillende bijeenkomsten de knelpunten en bezwaren besproken. Dat leidde tot een adviesrapport met diverse aanpassingen die zowel door de Provincie als Staatsbosbeheer worden overgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek
Vooral de beperkte bomenkap, het met behoud van de cultuurhistorische waarden aanpakken van de wijken, sloten en het Defensiekanaal, de manier waarop de trosbosbes wordt gerooid en de extra bescherming van zeldzame dieren waaronder de gladde slang springen in het oog. Ook komt er een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachte overlast van muggen als in het Peelgebied weer meer water aanwezig is. Servaas Huys laat weten blij te zijn met de reactie van de Provincie en Staatsbosbeheer. "In de commissie hebben we goed naar elkaar geluisterd. We halen er het maximale uit voor de Peel." Jan van Woezik, voorzitter van Behoud Natuurlijk Helenaveen, sluit zich daarbij aan. "Wij zijn heel tevreden. Veel maatregelen zijn positief aangepast."

GS hebben dinsdag 16 december een positief besluit genomen op het Advies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet