NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Programma Nieuwe Natuur Flevoland werpt zijn vruchten af

13 mei 2019

Op donderdag 9 mei 2019 bezocht gedeputeerde Jan-Nico Appelman natuurboerderij Vliervelden bij Almere. Stadsboeren Tom en Tineke Saat ontvingen van provincie Flevoland het bekende natuurbankje wat uitkijkt op het gerealiseerde stuk nieuwe natuur, mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Natuur.

Nieuwe natuur bij Stadsboerderij Vliervelden
Tom en Tineke zijn de oprichters van de Stadsboerderij Almere op landgoed De Kemphaan. Naast hun biologisch-dynamische landbouwbedrijf, hebben zij van hun woonerf een prachtige plek gemaakt waar natuur, landbouw, werken en leren elkaar versterken. In 2014 dienden de stadsboeren hun projectplan in bij Provincie Flevoland om nieuwe natuur te creëren in de vorm van een natuurboerderij. Van het originele plan is nu 6 hectare gerealiseerd. Het resultaat is een mooi stuk natuur aan het boerenbedrijf waar hun koeien vrij kunnen grazen. "Wij hebben het vorig jaar ingezaaid met diverse gras-, klaver- en kruidensoorten en ingeplant met haagstruweel. Door het gras afwisselend te maaien en te beweiden proberen we een zeer diverse grasmat te ontwikkelen. Door dit om te zomen met haagstruweel realiseren we een aantrekkelijk biotoop voor vogels" aldus Tom Saat. In het eerste jaar leverde dat al de vestiging van een kerkuil op met een succesvol broedresultaat. Dit jaar gaan de hagen een spurt maken nadat ze de eerste droge zomer hebben overleefd.

Programma Nieuwe Natuur
Het programma Nieuwe Natuur beoogt natuurontwikkeling vorm te geven in samenwerking met ondernemers, bewoners, terrein beherende organisaties en gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie en het beheer van hun natuur. Binnen het programma valt de natuurboerderij Vliervelden onder het integraal natuurgebied in Eemvallei-Zuid. In Eemvallei-Zuid werken stichting Voedselbosbouw Nederland, stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer samen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het te realiseren natuurgebied is gebaseerd op de voormalige rivierloop van de Eem, met een unieke combinatie van beleefbare, toegankelijke en vitale natuur met een hoge biodiversiteit en bestaat onder meer uit een voedselbos, speel- en recreatiemogelijkheden, ruigtevelden en kruidenrijke graslanden. De provincie beschouwt de nieuwe natuurprojecten gezamenlijk als de ketting waarin de diverse kralen, zoals het project van Natuurboerderij Vliervelden, een plek moeten krijgen. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman was tijdens zijn bezoek op 9 mei onder de indruk van de natuurboerderij en noemde het "de diamant aan de ketting".

"Buitengewoon goed initiatief"
Tom Saat is positief over de aanpak van het programma Nieuwe Natuur: "Ik vind het een buitengewoon goed initiatief van de provincie om alle inwoners met initiatieven te laten komen. Dat heeft een nieuwe dimensie en een nieuw elan aan de natuurontwikkeling gegeven." Jan-Nico Appelman bevestigt dat de aanpak van onderop vernieuwend is, maar in de uitvoering ook uitdagend. Er zijn diverse partijen met verschillende achtergronden en ervaringen betrokken bij de realisatie van de projecten waardoor er veel onderlinge afstemming nodig is. Dit kost meer tijd, maar zorgt wél voor een breed gedragen projectplan. Dit heeft Tom Saat in zijn eigen project ook ondervonden. "Niettemin zijn we erg blij dat we meedoen aan het programma en daardoor pal naast onze eigen landbouwkavel een stukje natuur kunnen ontwikkelen, waar ook onze koeien zichtbaar van genieten."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet