NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciaal natuurfonds voor leefbare wijken

12 nov 2015

De provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds starten met een buurtfonds voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten, op dezelfde manier als het al bestaande buurtcultuurfonds. Tot eind 2016 wordt in het fonds ook budget gereserveerd voor de herbestemming van vrijkomende kerken.
Provinciaal natuurfonds voor leefbare wijken

Straattoneel, een buurtopera, kunst in de wijk: Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur, kunnen sinds 2011 rekenen op steun van het Buurtcultuurfonds van de provincie Noord-Brabant. De provincie gaat door met dit buurtcultuurfonds en start een nieuw fonds voor natuurprojecten in de buurt. Daarmee krijgen ook burgerinitiatieven ondersteuning op het gebied van natuur- en waterprojecten om de leefomgeving groener te maken.

Ontmoeting en verbinding
“Net als het buurtcultuurfonds is ook dit fonds bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Waar mensen elkaar vinden, ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de sociale veerkracht versterkt. Samen staan mensen echt sterker”, licht gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) de plannen toe.

Kerken
Tot eind 2016 is ook geld beschikbaar voor de herbestemming van leegkomende kerken. Daarmee continueert de provincie de bescheiden rol van de afgelopen jaren, waarin een budget beschikbaar was voor procesbegeleiding van de herbestemming van kerken. De provincie gaat ook hier samenwerken met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze ondersteuning is vooral gericht op herbestemming voor innovatief maatschappelijk gebruik, bijvoorbeeld ruimte scheppen voor theater, concerten, social circus, buurt- of zorgactiviteiten.

Swinkels: “Net als bij de buurtcultuur en het natuurfonds, is het ook hier een voorwaarde dat we samenwerken met andere partners. Er moet draagvlak zijn en gemeenschappelijk commitment zijn.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet