NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten Overijssel gaan burgerinitiatief tegen hobbyjacht behandelen

18 feb 2016

Ruim 1.800 handtekeningen hebben ze verzameld, de indieners van het burgerinitiatiefvoorstel ‘Stop de hobbyjacht’. In januari boden ze deze handtekeningen aan aan Provinciale Staten. Gisteren is het initiatief geldig verklaard, wat betekent dat de Staten het in behandeling gaan nemen.

Geen jacht zonder noodzaak
Met het initiatief willen de indieners bereiken dat de provincie een einde maakt aan de hobbyjacht: de jacht zonder noodzaak of maatschappelijk belang. Zij vonden 1.800 Overijsselaars die hun initiatief steunden. Met het voorstel vragen zij Provinciale Staten te besluiten om de hobbyjacht te beëindigen en alle dieren gelijkwaardige bescherming te bieden.

Beperkte bevoegdheid
Het burgerinitiatief is geldig verklaard, omdat er voldoende handtekeningen zijn opgehaald en het een onderwerp betreft waarover de provincie bevoegd is. Let wel, die bevoegdheid is zeer beperkt. De provincie is hierin gebonden aan wettelijke regels, die o.a. bepalen welke diersoorten bejaagd mogen worden, door wie, in welke perioden van het jaar en met welke middelen.

Proces
Provinciale Staten hebben nu eerst Gedeputeerde Staten gevraagd een inhoudelijk advies te geven over het burgerinitiatief. Tijdens de Statencommissiedag van woensdag 13 april gaan Provinciale Staten met de indieners in gesprek om zich een mening te vormen over het initiatiefvoorstel. Vervolgens nemen zij in de Provinciale Statenvergadering van woensdag 11 mei een beslissing hierover. Beide vergaderingen zijn openbaar en inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Burgerinitiatieven
Inwoners kunnen een onderwerp rechtsstreeks op de agenda van Provinciale Staten plaatsen, wanneer zij voor hun initiatief tenminste 1.500 handtekeningen verzamelen van mensen die het met het voorstel eens zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet