NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie, gemeente en woningcorporaties zorgen voor meer biodiversiteit in stad

16 okt 2019

De provincie werkt met de gemeente Groningen en woningcorporaties samen aan het behoud van biodiversiteit. Om dit te laten zien hingen gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Inge Jongman van de gemeente Groningen op 15 oktober een aantal nestkasten op in de Driemolendrift in de Stad.

Beschermde dieren
Als vleermuizen, huismussen of andere beschermde dieren verblijven in een gebouw dat verbouwd of gerenoveerd moet worden, dan is het verplicht om met die dieren rekening te houden. Hiervoor moet de eigenaar van een woning altijd een ontheffing op de Wet Natuurbescherming aanvragen bij de provincie en dat is een tijdrovend proces. Dat geldt ook voor het onderzoek aan woningen of er beschermde soorten zitten.

Generieke ontheffing
De provincie Groningen verleende in juli dit jaar een generieke ontheffing voor de Wet natuurbescherming aan de gemeente Groningen en vijf woningcorporaties. Deze ontheffing is tien jaar geldig in de stad Groningen en in Hoogkerk. Hierdoor kunnen de gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties hun eigen panden efficiënt en op een ecologische verantwoorde manier onderhouden en opknappen.

Behoud soorten
De gemeente heeft samen met vijf woningbouwcorporaties een soortmanagementplan gemaakt voor de belangrijkste diersoorten die in gebouwen voorkomen: vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw. In het plan staat een serie maatregelen voor deze dieren. Op basis van het soortmanagementplan vroeg de gemeente samen met de vijf woningbouwcorporaties een generieke ontheffing Wet natuurbescherming bij de provincie aan. Hierdoor kunnen ze hun eigen gebouwen renoveren of verduurzamen zonder allerlei procedures.

Zorgvuldig
De generieke ontheffing zorgt voor een zorgvuldige werkwijze die voldoende rekening houdt met vleermuizen en vogels. Vooraf wordt vervangende huisvesting voor deze dieren geregeld, op zo'n manier dat ze erop vooruitgaan. Door nestkasten krijgen de dieren meer verblijfsplaatsen in de stad.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet