NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Gelderland steeds aantrekkelijker voor otters

8 sept 2016

Onze provincie wordt steeds veiliger voor dieren. Zo hebben we inmiddels 192 faunapassages waar dieren zonder gevaar de weg over kunnen steken. Dit doet onder andere de otter goed: na jaren is hij weer terug in het wild.

Graag willen we dit zo houden, daarom zijn in augustus 4 otters losgelaten in de natuur. 2 van hen lopen nu rond in de Rijnstrangen bij Zevenaar en de andere 2 in de Nijmeegse Ooijpolder. De dieren versterken de groep van 3 otters die al in Gelderland leefden. Ook op andere plekken in Nederland worden de dieren vrijgelaten. Hierdoor krijgen ze een mooie kans om in aantal te groeien. En dit is niet zonder resultaat: eind vorige eeuw was de otter uitgestorven in Nederland en nu zijn er weer 160.

Leven langs de waterkant
De otter leeft het liefst langs de oevers van wateren, zoals meren, plassen, rivieren, maar ook sloten en weteringen. Wijfjes vestigen zich in kleinere gebieden om te werpen en de jongen groot te brengen. De ‘otterman’ kan behoorlijke afstanden afleggen: tot wel 10 kilometer per nacht. Dat moet ook wel, want mannetjes houden het niet bij 1 vrouwtje. Otters kunnen uitstekend zwemmen, allereerst op zoek naar vis. Ook lopen ze graag en veel langs de waterkant. En daar gaat het nogal eens mis.

Verkeer vijand nummer 1 voor otters
De grootste vijand van otters is het verkeer. Maar liefst 85% van de dood gevonden dieren is aangereden door een auto. Het grootste gevaar schuilt in kruisingen van water en wegen waar veel verkeer rijdt. ‘Gelukkig hebben waterschappen en provincies steeds meer oog voor het veiliger maken van (provinciale) wegen, oevers, weteringen, sloten en andere watergangen,’ vertelt Bart Beekers van natuurorganisatie ARK Natuurontwikkeling.

Door faunapassages veilig naar de overkant
Een mooie stap vooruit zijn de ruim 192 faunapassages die de provincie aanlegde. Dieren kunnen hier veilig naar de andere kant van een weg. Tegelijkertijd verbetert de verkeersveiligheid: er zijn veel minder aanrijdingen met loslopend wild. Bij Doesburg en onder de N840, dicht bij Beek-Ubbergen, maakten we loopplanken onder een brug. Binnen een halfjaar gebruikte een otter deze voorziening al. Meer faunavoorzieningen volgen van september tot en met november 2016 langs de Boven- en Beneden-Slinge.

Veiliger maken leefgebieden van otters
Ook ARK Natuurontwikkeling helpt mee om het leefgebied van otters veilig te maken. ‘Binnen en buiten natuurgebieden, want otters komen steeds vaker in landelijke gebieden voor. Ook daar kunnen we, met hulp van boeren, waterschappen en de provincie, de omgeving geschikter maken,’ meent Bart Beekers. ‘Zo kunnen we bosjes en struikjes laten staan wanneer we een wetering winterklaar maken. Dan blijven er veilige, beschutte plekjes over voor de otter.’

Vrijlaten otters vergroot diversiteit
ARK Natuurontwikkeling is ook de organisatie die in samenwerking met de provincie de 4 otters in Gelderland vrijliet. Bart Beekers: ‘Hiermee vergroten we niet alleen het aantal otters in de vrije natuur, maar ook de diversiteit. De vrijgelaten otters hebben namelijk een heel ander herkomst dan de dieren die al in het gebied leefden. Dit is belangrijk: om te overleven is verscheidenheid belangrijk.’
Meenemen faunavoorzieningen makkelijker en goedkoper

Olga van de Veer is namens onze provincie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de faunavoorzieningen. ‘Zo’n voorziening gelijk meenemen in het ontwerp voor een nieuwe duiker is veel makkelijker en goedkoper dan achteraf aanleggen,’ meent zij. Zo is een duiker met loopplanken voor dieren maar een fractie duurder dan een normale. Achteraf aanleggen, als de duiker al in het water ligt, is lastig en dus duurder.’ Wat Van de Veer betreft, blijven we werken aan een veilig wegennetwerk. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor de vele dieren die de provincie rijk is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet