NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Lim­burg Bij­een voor Bij­en

8 mrt 2018

De Provincie Limburg wil samen met ruim 25 Limburgse partners de massale terugloop van bijensoorten een halt toe roepen. Naar aanleiding van het Convenant ‘Limburgers Bijeen’ dat in 2015 gesloten werd, heeft de Provincie bijvoorbeeld naar haar maaibeleid zodanig aangepast, dat veiligheid, kosten besparing en meer bloeiende bermen samen kunnen gaan. Ook is de Provincie Limburg medeondertekenaar van de Nationale Bijenstrategie die op 22 januari in Den Haag werd gepresenteerd.

Gedeputeerde Mackus: ‘Als Provincie zijn we opdrachtgever van twee grote bijenprojecten. Eén daarvan is het project Bijenoases, uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie Peel en Maas. In dit project werken we samen met actieve burgers en buurtraden die samen 40 bijenoases gerealiseerd hebben, in heel Limburg. Komend weekend, 10 en 11 maart, staan de nationale vrijwilligersdagen van NL-Doet mede in het teken van bijen, en in dat kader bezoek ik drie nieuwe Limburgse bijenoases.”

Provincie Limburg is eveneens opdrachtgever van het bijenproject “Meer Natuur voor Pittig Fruit”. In dat project ervaren ruim tien Limburgse fruittelers hoe ze hun fruitopbrengst tot 20% kunnen verhogen door in hun boomgaarden beter onderdak te bieden aan de wilde bijen. Wilde bijen vliegen met lagere temperaturen dan de honingbij, en zorgen dus vooral met koel weer voor de bestuiving van het fruit.

Gedeputeerde Mackus: ‘Ik ben bijzonder blij dat het komend jaar met Postcodeloterijgeld het project Nederland Zoemt ook in Limburg wordt uitgerold. Alle Limburgse gemeenten kunnen advies en steun krijgen bij een bij-vriendelijker gemeentelijk groenbeheer. https://www.nederlandzoemt.nl/

Een aantal Limburgse gemeenten hebben daarin al een ambassadeursrol genomen. Horst aan de Maas, Venray, en Roermond bijvoorbeeld. Ik roep alle gemeenten op gebruik te maken van de mogelijkheden van Nederland Zoemt ! ”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet